Intrakraniální tlak a jeho identifikační možnosti při léčbě kraniocerebrálního poranění


Authors: Martin Mayer 1;  Antonín Havránek 2;  Karel Jelen 2
Authors‘ workplace: Nemocnice Na Homolce, oddělení biomedicínského inženýrství, Praha a FTVS Univerzita Karlova, katedra anatomie a biomechaniky, Praha 1;  FTVS Univerzita Karlova, katedra anatomie a biomechaniky, Praha 2
Published in: Lékař a technika - Clinician and Technology No. 1, 2012, 42, 10-15

Overview

The article describes the health care of the craniocerebral injury (CCI) in its secondary stage. The main problem in this stage is to prevent the rise of the intracranial pressure (ICP). We show three examples how necessary treatment interventions cause the differences in the intracranial pressure. We discuss the results and give some recommendations how to regulate the conditions of the necessary interventions. Keywords: rain, craniocerebral injury, intracranial pressure, intracranial hypertension, computed tomography (CT)


Sources

[1] Genarelli, Th.A.: Emergency department management of head injuries. In: Symposium on Multiple Trauma. Emergency Med. Clin. North Amer. Vol. 2, No 4, W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1984

[2] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, statistiky 2008

[3] Juráň V, Smrčka M, Smrčka V: Učební texty z traumatologie LF MU: Poranění mozku. 2001

[4] Mayer M. Biomechanické aspekty dynamiky intrakraniálního tlaku při kraniocerebrálním poranění. Seminář katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK, Praha 2009

[5] Maas at al: European Brain Injury Consortium (1997): EBIC – Guidelines for Management of Severe Head Injury in Adults. Acta Neurochir 1997139:286-294

[6] Pokorný J., Hyánek T.: Nová hodnotící kriteria v koncepci léčby nitrolební hypertenze. Anesteziologie a neodkladná péče, 2002, 1, 16–20

Labels
Biomedicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account