Diseases of a thyroid gland


Authors: Z. Límanová
Authors‘ workplace: III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Published in: Listy rev. Lék., 12, 2008, č. 2, s. 21-24

Overview

Physicians in all medical fields come across thyroid gland disease. The diagnosis of thyroid diseases is easy, providing we give it sufficient thought and therapy is also usually successful. If the treatment procedure is correctly applied, the patient is likely to live a completely normal life. A short overview of up-to-date diagnostic and therapeutical possibilities is presented.

Key words:
thyroid gland – hypothyroidism – thyroidectomy – TSH – thyroid antibodies


Sources

1. Límanová, Z., Zamrazil, V. Má být zaveden screening funkčních tyreoidálních onemocnění u dospělé populace? DMEV, 2004, s. 124–129.

2. Límanová, Z. et al. Trendy soudobé endokrinologie 2. Štítná žláza. Praha : Galén 2006.

3. Zamrazil, V. Akutní, život ohrožující stavy při chorobách štítné žlázy. In Zamrazil, V., Pelikánová, T. et al. Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii. Praha : Galén 2007, s. 37–67.

4. Marek, J. et al. Choroby štítné žlázy. In Marek, J. Farmakoterapie nemocí vnitřních. Praha : Grada Pubklishing 2006.

5. Jenšovský, J. Tyreopatie v praxi. Praha : Grada Publishing 2007, s. 5–22.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account