REVIZE JIP


Authors: M. Cvachovcová;  E. Vinšová
Authors‘ workplace: ÚZP OP VZP hl. m. Prahy
Published in: Listy rev. Lék., , 2003, č. 1, s. 0
Category:

Overview

Autorky podávají přehled vlastních zkušeností s přípravou a postupem při revizi JIP. Důraz je kladen na znalostlegislativních podmínek při posuzování oprávněnosti vykazování kódů výkonu ošetřovacích dnů resuscitačnía intenzivní péče.

Klíčová slova:
ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče – TISS body – obligatorní obsah ošetřovacího dne

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account