MEZIOBRATLOVÝ DISK – ZDROJ BOLESTI


Authors: J. Vacek
Authors‘ workplace: Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta MUDr. J. Vacek, Praha
Published in: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 2, pp. 77-80.
Category:

Overview

Práce podává přehled o faktorech podílejících se na vzniku bolesti u poškozeného meziobratlovéhodisku a možných závěrech pro klinickou praxi.

Klíčová slova:
meziobratlový disk

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account