Early-stages breast cancer diagnosis in the University Hospital Brno in the period since September 2002 to December 2013


Authors: Karel Dvořák 1;  Eva Němcová 1;  Eva Jandáková 2;  Jindřich Vomela 3;  Lucie Křikavová 1;  Iva Mihulová 1;  Hana Petrášová 1;  Dagmar Brančiková 4
Authors‘ workplace: mamodiagnostické oddělení, Radiologická klinika, LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1;  oddělení patologie, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. 2;  chirurgické oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. 3;  oddělení radiační onkologie, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 4
Published in: Prakt Gyn 2014; 18(1): 19-29
Category: Oncogynecology: Original Article

Overview

Incidence of breast cancer is continuously on the increase in all age groups of women and represents serious socially – economy – political problem. Primary prevention of breast cancer is not possible. Mammography is able to detect breast cancer in the preclinical stage and thus leads to decrease of the mortality. We represent a cohort of 91 519 of the results of mammographic examinations from the year 2002 to 2013. In this cohort 1 338 of the breast cancer was detected. Stage of the breast cancer TIS (carcinoma in situ) was recorded in 164 women (12,3%), stage T1a in 63 women (4,7%), and stage T1b in 121 women (9%) and the stage T1c in 706 women (26,7%). Early stage of the breast cancer was proved in 706 women (52,7%) in total. In the cohort of the screening mammography the early stage of the breast cancer was recorded in 55,2%. Acknowledgement belongs to gynecologists and practicing physicians.

Key words:
core biopsy – early stage of breast cancer – interval breast cancer – mammography – screening


Sources

1. Kindermann G, Rummel W, Bischoff J et al. Early detection of of ductal breast cancer: the diagnostic procedure for pathological discharge of the nipple. Tumori 1979; 65(5): 555–562.

2. Zander J (ed) et al. Early breast cancer: histopathology, diagnosis and treatment. Springer: Berlin 1985.

3. Hall FM. Mammography in the diagnosis of in situ breast carcinoma. Radiology 1988; 168(1): 279–280.

4. Orel SG, Schnall MD, LiVolsi VA et al. Suspicious breast lesions: MR imaging with radiologic-pathologic correlation. Radiology 1994; 190(2):485–493.

5. Lanyi M. Diagnostik und Differential Diagnostik der Mammaverkalkungen. 2nd ed. Springer Berlin 1986. ISBN 9783540153986.

6. Stomper PC, Connoly JL, Meyer JE et al. Clinically occult carcinoma in situ detected with mammography: analysis of 100 cases with radiologic-pathologic correlation. Radiology 1989; 172(1): 235–241.

7. Hilleren DJ, Anderson IT, Lindholm K et al. Invasive lobular carcinoma: mammographic findings in a 10-year experience. Radiology 1991; 178(1): 149–154.

8. Shaw DE, Parades E, Langer TG. Subtle signe of carcinoma. Appl Radiol 1992; 15.

9. Stomper PC, Connoly JL. Ductal carcinoma in situ of the breast: correlation between mammographic calcifications and tumour subtype. AJR Am J Roentgenol 1992; 159(3):483–485.

10. Helvie MA, Paramagul C, Oberman HA et al. Invasive lobular carcinoma: imaging features and clinical detection. Invest Radiol 1993; 28(3): 202–207.

11. Tabár L, Dean PB. Teaching Atlas of Mammography. 3rd ed. Thieme Medical Publishers: New York 2002. ISBN (Americas) 9781588900913, ISBN (EUR, Asia, Africa, AUS) 9783131294319.

12. Dronkers DJ, Hendriks JHCL, Holland R et al. The Practise of Mammography. Pathology, Technique, Interpretation, Adjunct Modalities. Thieme Medical Publishers: New York 2002. ISBN: 9783131243713.

13. Dvořák K, Horák J. Diagnostické nejistoty spojené s jednotlivými zobrazovacími technikami. In: Abrahámová J, Dušek L et al. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Grada Publishing: Praha 2003. ISBN 80–247–0499–4.

14. Daneš J, Bartoňková H, Skovajsová M. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012. Dostupné z WWW: <http://www.mammo.cz>.

15. Dušek L, Májek O, Mužík J et al. Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Prakt Gyn 2013; 17(1): 31–39.

16. Májek O, Daneš J, Skovajsová M et al. Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): 6–12.

17. Májek O, Daneš J, Zavoral M, Dvořák et al. Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klin Onkol 2010; 23(5): 343–353.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Practical Gynecology

Issue 1

2014 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account