Paravaginal hematoma: case report


Authors: Lukáš Gebauer
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Vyškov
Published in: Prakt Gyn 2012; 16(1): 45-46
Category: Case Report

Overview

The described case history includes a case of the paracolpia hematoma after a physiological birth and its subsequent therapy and solution.

Key words:
paravaginal hematoma – paracolpia hematoma – bleeding after childbirth


Sources

1. Hájek Z et al. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada Publishing 2004.

2. Čech E, Hájek Z, Maršál B et al. Porodnictví. Praha: Grada Publishing 2006.

3. Binder T et al. Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení – doporučený postup. Vnitř Lék 2009; 55(1): 63–65.

4. Yamashita Y, Takahashi M, Ito M et al. Transcatheter arterial embolisation in the managment of postpartum hemorrhage due to genital tract injury. Obstet Gynecol 1991; 77(1): 160–163.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account