Obstrukční syndrom spánkové apnoe:diagnóza a léčba


Authors: J. Plzák;  J. Klozar;  J. Betka
Authors‘ workplace: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 4, pp. 216-220.
Category:

Overview

Obstrukční syndrom spánkové apnoe (obstructive sleep apnea syndrom = OSAS) jecharakterizován opakovanými epizodami obstrukce horních dýchacích cest během spánku, kteréjsou obvykle doprovázeny poklesem saturace kyslíku v krvi. Nejdůležitějšími klinickými příznakyjsou chrápání a nadměrná denní spavost. Vzhledem k možným respiračním a kardiovaskulárnímkomplikacím je OSAS provázen významnou morbiditou i mortalitou. Tento článek podává stručnýpřehled příčin, klinických projevů, diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Lze očekávat, že sestoupající informovaností lékařské obce bude zároveň stoupat i počet diagnostikovaných pacientůtrpících OSAS. Toto by pak mělo vést k odpovídajícímu léčení a způsobit pokles morbidity i mortalityOSAS.

Klíčová slova:
obstrukční syndrom spánkové apnoe, diagnostika, léčba.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account