Embryonální vývoj, fyziologiea vrozené vady zevního zvukovodu


Authors: V. Chrobok *,**;  J. Mejzlík *;  E. Šimáková ***
Authors‘ workplace: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, * přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, ** přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové, *** přednosta prof. MUDr. I. Šteiner
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 4, pp. 226-231.
Category:

Overview

V práci je uvedena anatomie, embryonální vývoj a fyziologie zevního zvukovodu. Zvláštěje zdůrazněn vliv embryonálního vývoje na migrační aktivitu bubínku a přiléhající kostěné částizevního zvukovodu. Migrační aktivita plní v samočisticí schopnosti zevního zvukovodu významnouroli. Vývoj zevního zvukovodu a tympanické membrány jsou demonstrovány na vlastních histologickýchobrazech.V druhé části práce jsou uvedeny možné vývojové malformace zevního zvukovodu: stenóza, atréziea zdvojený zvukovod. Pro úspěšnost chirurgické rekonstrukce zevního zvukovodu má významnývliv přítomnost hluboké části kostěného zvukovodu s neporušenou migrační aktivitou.

Klíčová slova:
zevní zvukovod, anatomie, embryologie, fyziologie, vývojové vady, atrézie,stenóza.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account