Adaptation in the old age in relation to health state and a degree of dependence and ethical values in the evaluation of the degree of dependence


Authors: L. Čeledová 1;  R. Ptáček 2;  R. Čevela 1;  H. Ptáčková 2
Authors‘ workplace: Ústav sociálního a posudkového lékařství, UK LF Plzeň 1;  Psychiatrická klinika, UK 1. LF a VFN Praha 2
Published in: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 2, s. 51-59
Category:

Overview

The article reports the project "Adaptation in old age in relation to health status and degree of dependency and ethical values when assessing the degree of dependence". The object of the project is to analyze psychosocial adaptation mechanisms in the elderly, especially with regard to health status and degree of dependence, to propose further strategies in elderly care, in connection with the possibilities of their psychosocial adaptation and social integration and assessment of the degree of dependence, to create a methodology and procedures for assessing psychosocial adaptation of seniors with a degree of dependence, analyze and set ethical principles and communication approaches in assessing the degree of dependence. The project is a unique one in the Czech Republic in the topic as well as in the complexity. Some of the conclusions and suggestions for methodological recommendations resulting from the project have already been implemented in the practice of Medical Assessment Services by updating existing methodologies.

Keywords:
Medical Assessment Service – psychosocial adaptation – degree of dependence


Sources

1. Vágnerová, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000.

2. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

3. Vágnerová, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.

4. Venglářová, M. Problematické situace v péči o seniory: Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha: Grada, 2007.

5. Űstün, T. B., Kostanjsek, N., Chatterji, S., Rehm, J. Measuring Health and Disability: Manual for WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0. World Heatlh Organization, 2010.

6. Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.

7. Dragomirecká, E. Česká verze dotazníku kvality života WHOQOL. Překlad položek a konstrukce škál. Psychiatrie, 10(2), 2010.

8. Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.

9. Palmore, E. Ageism in gerontological language. Gerontologist, 2000, 40, 6, p. 645.

10. Fahrenberg, J., Myrtek, M., Wilk, D., Kreutel, K. Multimodale Erfassung der Lebenszufriedengeit: Eine Untersuchung an Koronarkranken. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 1986, 36, p. 347–354.

11. Beck, A. T., Steer, R. A., Brown, G. K. Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation, 1996.

12. Livneh, H., Antonak, R. F. Psychosocial adaptation to chronic illness and disability. Aspen Publishers, 1997.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×