Internal Medicine - Issue 3/2012

Original Contributions

179
The seroprevalence of HCV among injecting drug users in the years 2004–2008 in Slovakia

K. Gazdíková, †f. Gazdík, I. Kajaba, D. Hučková, Ľ. Okruhlica, D. Farkašová

183
Blood pressure changes in chronically haemodialysed patients

K. Bobocká, D. Eisnerová, J. Kalužay, P. Slezák, I. Waczulíková, A. Lehotská, P. Ponťuch

191
The benefits of centralization of care for patients with acute upper gastrointestinal bleeding

P. Svoboda, M. Konečný, V. Hrabovský, A. Martínek, J. Ehrmann, V. Procházka


Reviews

196
Vitamin D – remarks of known and overwiev of new facts

H. Matějovská Kubešová, J. Tůmová, V. Polcarová, H. Meluzínová

202
Oxidative stress in kidney disease patients

J. Vostálová, A. Galandáková, P. Štrebl, J. Zadražil, M. Kajabová, P. Schneiderka

208
FTO gene and his role in genetic determination of obesity

D. Dlouhá, J. A. Hubáček

216
Castleman’s disease

D. Majerčáková

221
Secondary dyslipidemias

V. Vargová, M. Pytliak, V. Mechírová2

228
Androgen deficit and diabetes

J. Čáp


Guidelines

232
Guidelines for alemtuzumab treatment in chronic lymphocytic leukaemia (CLL)

Pracovní Skupina České Cll Skupiny (čscll) České Hematologické Společnosti České Lékařské Společnosti J. E. Purkyně – L. Smolej, V. Procházka, M. Špaček, P. Obrtlíková, J. Gumulec, S. Vokurka, M. Doubek

237
Recommendations of care for patients with prediabetes

T. Pelikánová


Case Reports

241
The role of PET-CT in decision making on the treatment of localized nodular form of pulmonary AL-amyloidosis

Z. Adam, M. Elleder, M. Moulis, M. Tichý, I. Červinková, Z. Řehák, R. Koukalová, Z. Fojtík, I. Hanke, L. Pour, M. Krejčí, L. Zahradová, P. Szturz, R. Hájek, Z. Král, J. Mayer


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account