Subjective assessment in relation to selected aspects in the population over 60 years old


Authors: Jitka Doležalová;  Valérie Tóthová;  Jan Neugebauer
Authors‘ workplace: Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 4: 206-209
Category:

Overview

Background: Subjective assessment of seniors is an important factor in overall nursing assessment and can greatly contribute to providing appropriate and individual care.

Aims: This paper aimed to map the subjective view of various aspects that are often associated with the care of the elderly.

Methodology: A quantitative research survey using a non-standardized questionnaire was chosen for data collection. The research was focused on the population older than 60 years in the South Bohemian Region.

Results: The results showed that subjectively the worst perceived movement and cardiovascular diseases, while movement diseases also negatively affect the performance of daily activities. Malignant diseases had the greatest impact on the subjective assessment of physical and mental health.

Conclusion: Subjective evaluation should be taken more into account in the care of the elderly, as it provides valuable information that many objective evaluations do not find.

Keywords:

nursing – subjective assessment – older people – disease


Sources

1.  Krátká A. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2016.

2.  Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2021.

3.  Chrastina J, et al. Chronická nemoc, její definování a chápání pohledem nemocného a rodinných příslušníků. In: Kolektiv autorů. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Ústav ošetrovateľstva 2011.

4.  Weber P. Polymorbidní senior z pohledu internisty – geriatra. In: Kolektiv autorů. X. kongres praktických lékařů a sester. Olomouc: Solen 2012.

5.  Kalvach Z, et al. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada Publishing 2008.

6.  Lee PG, et al. Exercise Prescriptions in Older Adults. American Family Physician 2017; 95(7): 425–432.

7.  Kalvach Z, et al. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing 2004.

8.  Gunzelmann T, et al. Subjective health in older people. GMS Psycho Social Medicine 2006; 3(2): 1–10.

9.  Křivohlavý J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing 2002.

10.  Yoshimura J, et al. Relationship of Physical Activity to Self-Care Agency and Physical Condition Among Older Adults in a Rural Area. Yonago Acta Med 2021; 64(1): 18–29.

11.  Vrinten C, et al. What do people fear about cancer? A systematic review and meta-synthesis of cancer fears in the general population. Psychooncology 2017; 26(8): 1070–1079.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account