Spiritual care for the elderly in a hospital setting: a path to forgiveness and reconciliation


Authors: Marta Hošťálková 1;  Milena Bretšnajdrová 2
Authors‘ workplace: JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z. ú. 1;  Oddělení geriatrie, 2. interní klinika LF UP a FN Olomouc 2
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 4: 220-225
Category:

Overview

Introduction: Spiritual care for the elderly focuses on saturating their existential, spiritual, and religious needs. It consists of an individual approach, active listening, and conversations with respect for the autonomy and personal values of each elderly patient. Its provider is a hospital chaplain. The aim of the contribution is to show the importance of spiritual care for the elderly in a hospital setting.

Methods: A qualitative method, casuistic, was chosen to carry out the research. Two research questions have been identified: Which spiritual themes do elderly patients in spiritual care consider most important? What meaningfully powerful moments, given the personnel relationships, the situations created and the exposed context, entail the spiritual accompaniment of elderly patients? A narrative testimony from a hospital chaplain spiritually accompanying a patient of 76 years was used to collect the data.

Results: Analysis of the patient’s situation revealed that the most important spiritual values in old age were forgiveness and reconciliation. Nurses, a priest, a husband and, above all, a hospital chaplain helped her on her way to achieving them.

Conclusion: In geriatrics, interprofessional cooperation with other medical and non-medical disciplines across the resorts is encouraged. One of these fields is spiritual care, which monitors the fulfillment of spiritual needs, especially the need for forgiveness and reconciliation in the sick elderly.

Keywords:

senior – hospital chaplain – spiritual needs – forgiveness – reconciliation


Sources

1.  Opatrný A. Výzvy stárnutí. Uhřice: Pavel Nebojsa – Doron 2020.

2.  Cieslarova A, Bužgová R. Spirituální potřeby seniorů v institucionální péči. Ošetrovatelstvo 2014; 2(4).

3.  Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřená mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice v Praze dne 11. 7. 2019.

4.  Fiores de S, Goffi T. Slovník spirituality. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999.

5.  Puchalski CM, Vitillo R, Hull SK, et al. Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus. J Palliat Med 2014; 5(29): 643.

6.  Elser M, et al. Encyklopedie náboženství. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999.

7.  Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřené mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice v Praze dne 12. 12. 2011. Dostupné z: https://kaplan-nemocnice.cz

8.  Opatrný A. Nemocní. In: Martínek M, et al. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 2010: 140–146.

9.  Křivohlavý J. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. Praha: Grada Publishing 2011.

10.  Svatošová M. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada Publishing 2012.

11.  Bužgová R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada Publishing 2015.

12.  Olecká I, Ivanová K. Případová studie jako výzkumná metoda ve vědách o člověku. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/pdfwww/oleckacasestudyclanek.pdf [accessed: Oct 30 2021].

13.  Yin RK. Case Study Research. Design and Methods. 4th ed. London: Sage Publications 2009: 18.

14.  Hanák P, Ivanová K. Kazuistika pod zorným úhlem hippokratovské medicíny. In: Pediatr Praxi 2018; 19(2): 113–115.

15.  Chrastina J. Strukturování a publikování klinické kazuistiky. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/353451385_Strukturovani_a_publikovani_klinicke_kazuistiky [accessed: Nov 02 2021].

16.  Grün A. Umění stárnout. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

17.  Křivohlavý J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004.

18.  Laffitte J. Odzbrojená urážka. Praha: Zvon 1994.

19.  Slezáková A. Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing 2012.

20.  Augustin J. Bolest křivdy a radost odpuštění. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2013.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account