Speech and Language Therapy for Patients with Dysphagia in Post-Acute Care


Authors: J. Horynová
Authors‘ workplace: Centrum následné péče FN Motol, Praha ;  Pedagogická fakulta UK, Praha
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 4: 154-157
Category:

Overview

Článek představuje hlavní specifika logopedické intervence u pacientů s poruchami polykání v prostředí následné péče. Pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče jsou často polymorbidní, geriatricky křehcí, mnozí s kognitivním deficitem. Těžiště logopedické terapie dysfagie u těchto pacientů tkví především v pasivních rehabilitačních technikách a režimových opatřeních, pro jejichž úspěšnou realizaci je klíčová mezioborová spolupráce s lékaři, fyzioterapeuty a především s ošetřovatelským personálem, mnohdy i s rodinnými příslušníky. Hlavním cílem příspěvku je na základě osobní profesní zkušenosti autorky podrobněji analyzovat již zmiňovaná specifika a představit hlavní osvědčené postupy logopedické intervence u pacientů s dysfagií v následné péči.

Keywords:

swallowing disorders – speech and language therapist – dysphagia – post-acute care – speech and language therapy


Sources

1. Kaulfussová J. Dysfagie: poruchy polykání a příjmu potravy. In: Škodová E, Jedlička I, et al. Klinická logopedie. Praha: Portál 2003; 551–561.

2. Riquelme LF. ManagingDysphagia in Long-Term Care Settings: ClinicalConsiderations. Perspectives on Swallowing and SwallowingDisorders (Dysphagia) 2013; 22 (3):107–117.

3. Cichero JAY. Age-relatedchanges to eating and swallowingimpactfrailty: Aspiration, choking risk, modified food texture and autonomy ofchoice. Geriatrics2018; 3: 69.

4. Tedla M, et al. Poruchy polykání. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2009.

5. Mandysová P, Škvrňáková J. Diagnostika poruch polykání: z pohledu sestry. Praha: GradaPublishing 2016.

6. Václavík D, Solná G, Lasotová N, et al. Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě. Standard léčebného plánu. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111 (6): 721–727.

7. Groher ME, Crary MA. Dysphagia. Clinical Management in Adults and Children. St. Louis: Elsevier 2016.

8. Garbin SG. Swallowing Disorders. Managing Dysphagia in the Elderly. Milton Keynes: Garbin SG. 2013.

9. Neubauer K, et al. Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál 2018.

10. Klenková J. Logopedie. Praha: GradaPublishing 2006.

11. Logemann JA. Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. San Diego: College-HillPress 1998.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account