Complex management of diabetic patients with lower extremity peripheral arterial disease


Authors: Peter Gavorník 1;  Andrej Dukát 2;  Ľudovít Gašpar 1,3;  Gabriela Gubo 1;  Naďa Bežillová 1,4;  Martina Kováčová 5;  Eva Gavorníková 1,6;  Anna Petrášová 7;  Iveta Gašparová 1,8;  Lujza Sabolová 9,10;  Marek Kučera 3,11;  Katarína Kusendová 12;  Alena Uhrinová 1,3;  Matej Bendžala 1,3;  Dáša Mesárošová 3,10
Authors‘ workplace: Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK) 1;  Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), Bratislava 10;  Ambulancia všeobecného a vnútorného lekárstva, Vitacare, s. r. o., Modra 11;  Národná transfúzna služba SR, Bratislava 12;  V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava 2;  I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava 3;  III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava 4;  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), Bratislava 5;  Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých, Poliklinika Ružinov, Bratislava 6;  Lekáreň Salvator, Prosalute, Modra 7;  Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava 8;  Onkologický ústav svätej Alžbety (OÚSA), Bratislava 9
Published in: Forum Diab 2018; 7(1): 40-46
Category:

Overview

Extremitovascular arterial ischemic disease (lower extremity peripheral arterial disease – PAD) is an important manifestation of systemic atherosclerosis and other arterial diseases of vascular system. The lower the ankle-brachial pressure index, the greater the risk of serious acute instabile organovascular events (e. g. acute myocardial infarction, stroke). Complex prevention and treatment of extremitovascular arterial disease is discussed in this article. Angiology/vascular medicine is the fastest growing field of internal medicine.

Key words:
angiology/vascular medicine, diabetology, extremitovascular artery disease, peripheral arterial disease (PAD), prevention, treatment

Received:
13. 12. 2017

Accepted:
17. 2. 2018


Sources

1. Gavorník P. Angiológia pre všeobecných praktických lekárov. 2. Arteriológia. Dr. Josef Raabe: Annecy-le-Vieux, Berlín, Bratislava, Budapešť, Praha, Sofia, Stuttgart, Varšava 2014. ISBN 978-80-8140-168-8.

2. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C et al. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2017; 69(11): 1465–1508. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2016.11.008>.

3. Shah S, Antoniou GA, Torella F. Evidence-based analysis of peripheral arterial disease screening based on the WHO criteria. Int Angiol 2017; 36(4):299–305. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.23736/S0392-9590.17.03468-X>.

4. Fowkes GF, Forster RB, Levin CE et al. Priorization of treatments for lower extremity peripheral artery disease in low- and middle-income countries. Int Angiol 2017; 36(3): 203–215. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.23736/S0392-9590.16.03716-0>.

5. Lawall H, Huppert P, Espinola-Klein C et al. German guideline on the diagnosis and treatment of peripheral artery disease – a comprehensive update 2016. Vasa 2017; 46(2): 79-86. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000603>.

6. Gavorník P, Holomáň M, Kolesár J et al. Kinezioterapia ischemickej choroby dolných končatín u chorých po rekonštrukčnej operácii tepien. Čas Lék Čes 1986; 125(32): 1000-1003.

7. Gavorník P, Kolesár J, Dukát A. Pohybová liečba (kinezioterapia) ischemickej choroby dolných končatín III. štádia. Vnitř Lék 1986; 32(6): 597-604.

8. Gavorník P, Kolesár P, Hudec I et al. Význam kinezioterapie ischemickej choroby dolných končatín u chorých s rodinnými hyperlipoproteinémiami. Vnitř Lék 1981; 27(1): 72-79.

9. Gavorník P. Ateroskleróza a iné choroby tepien. Univerzita Komenského -Vydavateľstvo UK: Bratislava 1999. ISBN 80-223-1422-6.

10. Gavorník P, Dukát A, Gašpar Ľ. Manažment dyslipidémií – prítomnosť a budúcnosť. Odporúčania Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory (2013). Vnitř Lék 2013; 59(10): 932-938.

11. Gavorník P, Dukát A, Gašpar Ľ et al. Antitrombocytová tromboprofylaxia artériových vaskulárnych chorôb a orgánovaskulárnych ischemických chorôb. Vnitř Lék 2017; 63(2): 124-132.

12. Gavorník P, Dukát A, Gašpar Ľ et al. Súčasné registrované a kategorizované antihypertenzné liekové dvojkombinácie v Slovenskej republike. Ateroskleróza 2017; 21(1-2): 1037-1044.

13. Gavorník P. Obliterujúce choroby artérií a končatinovocievna ischemická choroba. Nová klinicko-etiologicko-anatomicko-patofyziologická klasifikácia. Kardiológia/Cardiology (Cardiol Lett) 2010; 19(3): 201-213.

14. Gavorník P, Dukát A, Gašpar Ľ et al. Choroby aorty – diagnostika, klasifikácia a princípy manažmentu. Kardiol Rev Int Med 2014; 16(6): 493-500.

15. Liu Y, Wu F, Lu L, Lin D et al. Videos in clinical medicine. Examination of the Retina.. N Engl J Med 2015; 373(8): e9. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMvcm1308125>.

16. Warkentin TE. Ischemic Limb Gangrene with Pulses. N Engl J Med 2015; 373 (7): 642-655. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra1316259>.

17. Werner C, Laufs U. Moving beyond the “LDL hypothesis”. Vasa 2015; 44(5): 333-340. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1024/0301-1526/a000451>.

18. Husmann M, Jacomella V, Thalhammer C et al. Markers of arterial stiffness in peripheral arterial disease. Vasa 2015; 44(5): 341-348. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1024/0301-1526/a000452>.

19. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered Approach: Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015; 38(1): 140-149. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.2337/dc14-2441>.

20. Fox CS, Golden SH, Anderson C et al. [American Heart Association Diabetes Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health, Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, Council on Quality of Care and Outcomes Research, and the American Diabetes Association]. Update on Prevention of Cardiovascular Disease in Adults With Type 2 Diabetes Mellitus in Light of Recent Evidence: A Scientific Statement From the American Heart Association and the American Diabetes Association. Diabetes Care 2015; 38(9): 1777-1803. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.2337/dci15-0012>.

21. Yoshitaka I, Suzuki H. Exercise therapy for intermittent claudication in peripheral artery disease. E-Journal of Cardiology Practice 2015; 13(34): 1-7. Dostupné z WWW: <https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-13/exercise-therapy-for-intermittent-claudication-in-peripheral-artery-disease#27>.[10. 2015].

22. Reith C, Armitage J. Management of residual risk after statin therapy. Circulation 2016; 245: 161-170. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.12.018>.

23. Gavorník P, Dukát A, Gašpar Ľ et al. Prevencia a liečba končatinovocievnej ischemickej choroby. Vnitř Lék 2010; 56(6): 613-619.

24. ESVM 2018. Dostupné z WWW: .

25. Dostupné z WWW: <http://www.angiology.org/events/iua-events>.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account