Traumatická asfyxie: Autoptická kazuistika


Authors: Nursel Türkmen 1;  Bülent Eren 2;  Zerrin Erkol 3
Authors‘ workplace: Uludağ University Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Council of Forensic Medicine of Turkey, Bursa Morgue Department, Turkey 1;  Council of Forensic Medicine of Turkey, Bursa Morgue Department, Turkey 2;  AbantI Izzet Baysal University Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Council of Forensic Medicine of Turkey, Istanbul, Turkey 3
Published in: Soud Lék., 60, 2015, No. 4, p. 66-67
Category: Original Article

Overview

Traumatická asphyxia je druh dusenia, pri ktorom je vonkajšie dýchanie obmedzené externým tlakom na hrudník alebo brucho. Autori predkladajú prípad 19-ročného muža, ktorý bol nájdený príbuznými pritlačený medzi motorový čln a stenu garáže. Nakoľko smrť vzbudila podozrenie dozorujúceho prokurátora (štátneho zástupcu), bola následne vykonaná pitva obete. Pri vonkajšej obhliadke bola zistená výrazná stáza krvi na tvári, krku a hornej časti hrudníka spolu s pretechiami v spojivkovom vaku. Dolné končatiny podobné známky nevykazovali. Taktiež boli nájdené bodkovité krvné výrony na hornej časti brucha, vpravo na krku a krvné výrony tiahnuce sa na pravú dolnú časť hrudníka k rebrovému oblúku. Na pľúcach bolo zistené výrazné prekrvenie a plošné bodkové krvácania. V predkladanom prípade bol náraz spôsobujúci stlačenie hrudníka detailne potvrdený až pitvou a policajným vyšetrovaním – smrť bola následne stanovená v intenciách úrazovej asfyxie pri stlačení hrudníka.

Kľúčové slová:
traumatická asphyxia – smrť – pitva


Sources

1. Karger B, Fracasso T, Pfeiffer H. Fatalities related to medical restraint devices-asphyxia is a common finding. Forensic Sci Int 2008; 178: 178-184.

2. Sklar DP, Baack B, McFeeley P, et al. Traumatic asphyxia in New Mexico: a five-year experience. Am J Emerg Med 1988; 6: 219–223.

3. Byard RW, Wick R, Simpson E, et al. The pathological features and circumstances of death of lethal crush/traumatic asphyxia in adults-a 25-year study. Forensic Sci Int 2006; 159: 200-205.

4. Grellner W, Madea B. Zum Tod durch Perthes’sche Druckstauung. Arch Kriminol 1996; 198: 167–175.

5. Brinkmann B. Zur Pathophysiologie und Pathomorphologie bei Tod durch Druckstauung Z Rechtsmed 1978; 81: 79– 96.

6. Eren B, Türkmen N, Fedakar R. An unusual case of thorax compression. J Ayub Med Coll Abbottabad 2008; 20(1): 134-135.

7. Barakat M, Belkhadir ZH, Belkrezia R, et al. Traumatic asphyxia or Perthe’s syndrome. Six cas reports. Ann Fr Anesth Reanim 2004; 23(1): 59-62.

8. Newquist MJ, Sobel RM. Traumatic asphyxia: an indicator of significant pulmonary injury. Am J Emerg Med 1990; 8(3): 212-215.

9. Campbell-Hewson G, Egleston CV, Cope AR. Traumatic asphyxia in children. J Accid Emerg Med 1997; 14(1): 47-49.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account