Bloodstain pattern analysis on examples from practice: Are calculations with application parabolic trajectory usable?


Authors: Peter Makovický 1;  Radek Matlach 2;  Olga Pokorná 3;  František Mošna 3;  Pavol Makovický 4
Authors‘ workplace: Oddělení transgenních modelů nemocí, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v v. i., České centrum pro fenogenomiku. Praha. Česká republika. 1;  Soudní znalec v oboru zdravotnictví, Liberec, Česká republika. 2;  Katedra matematiky, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika. 3;  Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Slovenská republika. 4
Published in: Soud Lék., 60, 2015, No. 4, p. 57-65
Category: Original Article

Overview

The bloodstain pattern analysis (BPA) is useful in the forensic medicine. In Czechoslovakian criminology is this method not commonly used. The objective of this work is to calculate the impact length, height and distance splashing of blood drops. The results are compared with the real values for specific cases. It is also compared to calculate the angle of incidence of blood drops, using sinα with a form using tgα. For this purposes we used two different character cases from practice with well-preserved condition and readable blood stains. Selected blood stains were documented in order to calculate the angle of incidence of blood drops and to calculateorigin splashes. For this drop of blood, the distance of impact of the drops of blood (x), the height of the sprayed blood drops (y) and the length of the flight path the drop of blood (l). The obtained data was retrospectively analysed for the two models. The first straight line is represented by the triangle (M1) and the other is the parabolic model (M2). The formulae were derived using the Euler substitution. The results show that the angle of incidence of the drop of blood can be calculated as sinα and the tgα. When applying, the triangle is appropriate to consider the application and sinα parabolic requires the calculation of the angle of incidence drops of blood tgα. Parabola is useful for the BPA. In Czechoslovakian should be providing workplace training seminars BPA primarily intended for forensic investigators.We recommend the use of this method during investigations, verification of acts in forensic practice.

Keywords:
Eulers substitution – bloodstain pattern – trigonometry – suicide – gunshot wound – murder


Sources

1. Attinger D, Moore C, Donaldson A, Jafari A, Stone HA. Fluid dynamics topics in bloodstain pattern analysis: comparative review and research opportunities. Forensic Sci Int 2013; 231(1-3): 375-396.

2. Kunz SN, Brandtner H, Meyer H. Unusual blood spatter patterns on the firearm and hand: a backsspatter analysis to reconstruct the position and orientation of firearm. Forensic Sci Int 2013; 228(1-3): 54-57.

3. Koplík J. Význam prostorové identifikace při objasňování trestné činnosti. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 2010; 85.

4. Musil J, Konrád Z, Suchánek J. Kriminalistika. Vydavatelstvo C. H. Beck 2004; 583.

5. Pinka M. Analýza krvných obrazcov a jej využitie v kriminalistike. Akadémia policajného zboru v Bratislave, Bratislava 2012; 65.

6. Straus J, Němec M. Teorie a metodologie kriminalistiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2009; 503.

7. Buck U, Kneubuehl B, Nather S, Albertini N, Schmidt L, Thali M. 3D bloodstain pattern analysis: ballistic reconstruction of the trajectories of blood drops and determination of the centres of origin of the bloodstains. Forensic Sci Int 2011; 206(1-3): 22-28.

8. Camana F. Determining the area of convergence in bloodstain pattern analysis: a probalistics approach. Forensic Sci Int 2013; 231(1-3): 131-136.

9. Halliday D, Resnick R. Walker J. Fyzika. 2000; 328.

10. Makovický P, Matlach R, Pokorná O, Slavík P, Mošna F, Makovický P. Možnosti využitia krvných kvapiek v praxi: experimentálny model. 4. Česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí. Programový sborník. 15. – 16. Května 2014 kongresové centrum – hotel Duo, Praha, s. 36.

11. Makovický P, Horáková P, Slavík P, Mošna F, Pokorná O. The use of trigonometry in bloodstain analysis. Soud Lek 2013; 58(2): 20-25.

12. Ficová M. Nové aspekty a metódy vyšetrovania trestných činov a vrážd. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011; 78.

13. Kunz SN, Klawonn T, Grove C. Possibilities and limitations of forensic bloodstain pattern analysis. Wien Med Wochenschr 2014; 164(17-18): 358-362.

14. Peschel O, Kunz SN, Rothschild MA, Mützel E. Blood stain pattern analysis. Forensic Sci Med Pathol 2011; 7(3): 257-270.

15. Porada V, Dzurčanin Š, Šlosár D, Madliak J, Němec P. Kriminalistika, kriminalistická taktika. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2009; 112.

16. Hejna P, Hottmar P. Prohlídka místa činu při střelném poranění – postup lékaře. Prakt Lek 2006; 86(3): 171-173.

17. Dvořáček I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány Policie ČR. Soud Lek 2005; 50(4): 54-56.

18. Schmidt J. Analýza krvných obrazcov a jej perspektívy. Policajná teória a prax 2011; 19(2): 102-111.

19. Gavaľa P, Ivicsics I, Mlynár J, Novomeský F. Možnosti využitia digitálneho zobrazovania v súdnom lekárstve. Soud Lek 2005; 50(3): 45-49.

20. Tichý J. Fotografická dokumentace místa činu. Kriminalistický sborník 2001; 45(5): 71-72.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×