Arteficiální hematom


Authors: Hossein Sanaei-Zadeh 1;  Kamran Aghakhani 2
Authors‘ workplace: Medical School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 1;  Department of Forensic Medicine and Toxicology, Iran University of Medical Sciences, Hazrat Rasoul Akram (p) Hospital, Tehran, Iran. 2
Published in: Soud Lék., 59, 2014, No. 3, p. 26-27
Category: Short Communication

Overview

I když je to vzácné, lidé si mohou způsobit hematom z vlastní vůle z různých důvodů. Člověk si je může způsobit sám na svém vlastním těle, nebo mu je způsobí druhá osoba s jeho souhlasem. Jsou označovány jako vymyšlené, umělé, vykonstruované, falešné, fiktivní, apod. Je to tupé poranění, proto nejčastěji vzniká přímým působením tupého předmětu, nebo pevným stiskem. U hematomu vzniklého sacím mechanizmem po pečlivé prohlídce můžeme odhalit petechie kolem oblasti pohmoždění. Hematom může být ovšem simulován i aplikací šťáv různé dráždivé zeleniny, kdy vzniká barevná skvrna, která je podlitině na první pohled velice podobná. Okraje takových skvrn jsou však dobře ohraničené. Kromě toho se v těchto lokalizacích mohou objevovat vezikace a pruritus. Diferenciálně diagnosticky je proto nutné důkladné prověření anamnézy a podrobné vyšetření postižené oblasti.

V práci je popisován případ muže ve věku 56 let, s akutním infarktem myokardu, u kterého byl při přijetí jako vedlejší nález popsán subkonjunktivální hematom. Po 4 dnech hospitalizace se u něj objevil hematom vel. 5x5 cm v oblasti břicha s několika nažloutlými skvrnami vel. 3 – 6 cm. Původní subkonjuktivální hematom zmizel. Vznik hematomu byl vysvětlen subkutánními injekčními aplikacem heparinu do oblasti břicha.

Klíčová slova:
arteficiální hematom – ublížení – heparin


Sources

1. Avşar G, Kaşikçi M. Assessment of four different methods in subcutaneous heparin applications with regard to causing bruise and pain. Int J Nurs Pract 2013; 19: 402-408.

2. Palese A, Aidone E, Dante A, Pea F. Occurrence and extent of bruising according to duration of administration of subcutaneous low-molecular-weight heparin: A quasi-experimental case-crossover study. J Cardiovasc Nurs 2013; 28: 473-482.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account