Mass Disasters with Higher Quantity of Dead Bodies and DVIT Concept in the Czech Republic


Authors: M. Sokol 1;  A. Pilin 2;  P. Bendl 3;  P. Zikmund 3
Authors‘ workplace: Vojenský ústav soudního lékařství ÚVN, Praha, 2Ústav soudního lékařství a toxikologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha, 3Kriminalistický ústav, Praha 1
Published in: Soud Lék., 55, 2010, No. 3, p. 28-31

Overview

Authors deal with problems related to identification of higher number of dead bodies in cases of mass disaster, organization and DVI (disaster victim identification) teams assignment in the Czech Republic, interoperation with so-called Integrated Rescue System and co-operation between experts by mass disaster solution. The paper comes out from investigation of the research project and the main principles for organization of operations in victims identification of mass disaster are mentioned.

Key words:
mass disaster – DVIT – identification


Sources

1. Bendl,P., Pilin, A.: DVI týmy v Evropě. Kriminalistický sborník, 2007, 7, 42–47.

2. http://www.interpol.com/Public/DisasterVictim/default.asp

3. www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

4. DiMaio,J.V., DiMaio,D.: Forensic Patology. Second edition, CRC Press, 2001, 564 s.

5. Kolektiv autorů: Soudní lékařství. Grada, 1999, 600 s.

6. Vorel,F., sen.: Soudně lékařské vyšetřování leteckých katastrof. Závěrečná zpráva, ÚLZ, č. 323, 1986, 156 s.

7. Tidball-Binz,M.: Managing the dead in catastrophes: guiding principales and practical recommendations for first responders. International Review of the Red Gross, Vol. 89(866), June, 2007, 421–442.

8. Chmelík,J. a kol.: Letecké nehody. Tiskárna MV, 2008, 156 s.

9. Bendl, P., Pilin,A., Sokol,M., Zikmund, P.: Metodika činnosti identifikačního DVI týmu České republiky. Policie ČR, Kriminalistický ústav Praha, čj: KÚP-205-2/ČJ-2009, 2009, 41 s.

10. Dvořák, M., Kilián,J.: Základy forenzního zubního lékařství. Nakladatelství Karolinum, 2007, 109 s.

11. Fialka,J.: Počítačem podporovaný systém zpracování identifikačních markant. Závěrečná zpráva, ÚLZ, č. 367, 1992, 78 s.

12. Gregersen,M., Knudsen,P., Jensen,S.: The Crash of the Partnair Convair 340/580 in the Skagerrak: Identification of the Deceased. Aviation, Space nad Environmental Medicíně, Vol. 66, No 2, Febriary 1995, 158–163.

13. Bendl P, Pilin A., Sokol M. , Zikmund P.: Letiště 2007. Přednáška na 1st Slovak – Czech Scientific Congress of Forensic Medicine with international participation and2. Internationales Symposium des Osteuropavereins Rechtsmedizin. June 18–21, 2008 Gabčíkovo, Slovakia.

14. Bendl P, Pilin A., Sokol M. , Zikmund P.: Airport 2007. 18th International Association of Forensic Sciences Triennial Meeting. July 21–25, 2008 New Orleans, USA.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account