Závislost některých posttranslačních modifikacíproteinů lidských tkání na věku a jejich použitípro určování věku v soudním lékařství. Přehledpoznatků


Authors: A. Pilin 1;  F. Pudil 2;  J. Sajdok 3;  J. Zídková 4;  D. Bezdíčková 5;  V. Bencko 6
Authors‘ workplace: Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologieVŠCHT, Praha3Ústav biochemie a mikrobiologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha4Ústav bi 1
Published in: Soud Lék., , 2003, No. 4, p. 54-56
Category:

Overview

Článek pojednává o některých posttranslačních modifikacích proteinů, které jsou, nebo by mohlybýt významné pro vypracování objektivních a standardních metod stanovení lidského stáří propotřeby identifikace v soudním lékařství. Z množství posttranslačních modifikací jiných než racemizacekyseliny asparagové se jako perspektivní jeví stanovení pentosidinu – jednoho z produktůneenzymatické glykosylace proteinů. Rozšíření nabídek metod je zvlášť důležité pro kriminalistickoupraxi, kdy v mnoha případech je třeba stanovit stáří mrtvoly nezjištěné totožnosti. Morfologickémetody jsou často značně subjektivní a tedy zatížené chybou.

Klíčová slova:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account