Dlouhodobé sledování nosičství Neisseria meningitidis v nosohltanu a séroprevalence specifických protilátek u imunizovaných a neimunizovaných osob


Authors: S. Kartusek 1;  P. Douda 1;  P. Gál 1;  M. Koudelková 1;  Z. Marková 1;  P. Křížová 2;  M. Musílek 2
Authors‘ workplace: Ústřední vojenský zdravotní ústav, České Budějovice 2 Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha 1
Published in: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1998, č. 4, s. 145-149
Category:

Overview

Dlouhodobým (tříměsíčním, resp. ročním) sledováním nosohltanových nosičů Neisseria meningiti- dis při frekvenci odběrů jednou týdně, resp. jednou měsíčně, u zdravé dospělé populace průměrného věku 43 let jsme zjistili 4,8 % pozitivity (2 ze 42 osob). Nosičství stejného fenotypu i ET-genotypu N. meningitidis skupiny 29E bylo stabilní u jedné osoby, zatímco druhý dlouhodobý nosič N. meningi- tidis skupiny B vykazoval změny fenotypu i ET-genotypu v průběhu sledování. Dvojnásobným (s odstupem tří měsíců) prověřením séroprevalence specifických antimeningokoko- vých protilátek jsme zjistili u souboru očkovaných osob (vakcína A a C) solidní stupeň imunity anti A. Séropozitivita anti A u osob očkovaných v intervalu do tří let od vakcinace byla 100 %, u očkova- ných v intervalu do čtyř let byl zaznamenán pokles na 66 %. Protilátky anti C po vakcinaci v inter- valu do tří let byly zjištěny u 75 % osob, u očkovaných v prvním roce po vakcinaci u 86 % osob. Přirozené protilátky anti A v nejnižším titru 1:6 jsme zjistili i u čtyř neočkovaných osob (22 %). Přirozeně získané protilátky anti B (B:2a:P1.2,P1.5) a anti C (C:2a:P1.2,P1.5) nebyly zjištěny ani u jedné osoby.

Klíčová slova:
Neisseria meningitidis – dlouhodobé nosičství – séroprevalence specifických protilá- tek.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Hygiene and epidemiology Medical virology Clinical microbiology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account