Gastrointestinální trakt – WHO klasifikace, imunohistochemie a molekulární genetika


Authors: Magdaléna Daumová
Published in: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 185
Category: Editorial

Vážení čtenáři,

v současném čísle našeho časopisu jsme se rozhodli věnovat prostor patologii gastrointestinálního traktu. Toto téma je bezesporu blízké většině patologů a to nejen proto, že co do četnosti představují léze trávicího systému jeden z pilířů rutinní bioptické diagnostiky.

Můžete se těšit na velmi komplexní komentář k dlouho očekávané revizi WHO klasifikace nádorů trávicího traktu vydané v roce 2019. Kromě změn v nomenklatuře některých lézí najdeme v této verzi i nově zařazené jednotky a dále řadu zajímavých novinek týkajících se molekulárně genetického podkladu nádorových onemocnění. Naproti tomu zpracování některých témat může ve čtenáři vyvolat přinejmenším jistou dávku skepse, neboť přináší místo kýžených odpovědí spíše další otázky a otevírá témata k širší diskusi.

Článek věnovaný neuroendokrinním nádorům trávicího traktu přináší ucelený pohled na morfologii, diagnostiku a současnou klasifikaci těchto lézí. Ačkoli změny v klasifikaci nejsou zcela zásadní, za zmínku stojí zejména rozšíření kategorie diferencovaných neuroendokrinních tumorů o kategorii NET G3, která se prognosticky liší od kategorie neuroendokrinních karcinomů (NEC) a jejich vzájemné rozlišení je klíčové.

Do tohoto čísla je dále zařazen přehledový článek věnovaný diferenciální diagnostice mezenchymálních nádorů trávicího traktu, v němž jsme se snažili zaměřit nejen na imunohistochemický a molekulárně genetický profil vybraných lézí, ale zejména poskytnout čtenářům poměrně jednoduchý diagnostický algoritmus využitelný v každodenní praxi.

Součástí čísla je tradiční Monitor a v neposlední řadě i několik zajímavých a poučných kazuistik od českých i zahraničních autorů.

Za celou redakci Vám přeji příjemné čtení!


Magdaléna Daumová


Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Article was published in

Czecho-Slovak Pathology

Issue 4

2020 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account