Erythema nodosum u dvou pacientek s plicní formou sarkoidózy


Authors: L. Procházková 1;  R. Jančár 2;  J. Vlček 3;  P. Rotterová 4
Authors‘ workplace: II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny, Brno, revmatologická ambulance 1;  I. interní – kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Brno 2;  Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny, Brno 3;  I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny, Brno 4
Published in: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 4, p. 169-173.
Category: Case Report

Overview

Erythema nodosum (EN) je onemocnění projevující se typicky zánětlivými, bolestivými nodulárními podkožními lézemi, většinou lokalizovanými na přední straně dolních končetin. Může být asociováno se širokou škálou chorob, jako jsou infekční nemoci, sarkoidóza, zánětlivá střevní onemocnění, léky, malignity a autoimunitní onemocnění. Přibližně v polovině případů je EN idiopatické. Autoři předkládají kazuistiku dvou mladých žen s projevy erythema nodosum při základním onemocnění plicní formou sarkoidózy.

Klíčová slova:
erythema nodosum, sarkoidóza, panikulitida


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×