Postižení plic u vybraných systémových revmatických onemocnění evidovaných v české klinické databázi/registru


Authors: R. Svobodová;  J. Vencovský;  R. Bečvář;  M. Olejárová;  C. Dostál
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha
Published in: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 3, p. 114-121.
Category: Original Papers

Overview

Cíl:
Cílem práce bylo sledování výskytu plicního postižení u pacientů se systémovým onemocněním pojiva. Současně byla provedena korelace tohoto postižení s přítomností specifické protilátkové aktivity a s klinickou aktivitou příslušného onemocnění.

Metoda:
Ke zjištění frekvence plicního onemocnění byl v rámci klinické databáze po dobu 5 let sledován výskyt klinických manifestací postižení plic u pacientů se systémovým lupusem erythematodes, systémové sklerodermie, poly/dermatomyozitidy a smíšeným onemocněním pojiva. Celkem bylo do registru zařazeno 2107 pacientů, z toho 270 se systémovým lupusem erythematodes, 121 se systémovou sklerodermií, 104 s poly/dermatomyozitidou a 18 pacientů se smíšeným onemocněním pojiva. Plicní postižení bylo hodnoceno na základě klinického nálezu, funkčního vyšetření plic, rentgenového vyšetření a v indikovaných případech i vyšetření počítačovou tomografií s vysokou rozlišovací schopností.

Výsledky:
Z 270 pacientů se systémovým lupusem erythematodes bylo celkem 75 s plicní manifestací onemocnění, z toho 45 pacientů mělo postižení plic blíže nespecifikované a u 53 pacientů se objevila pleuritida. Antinukleární protilátky byly pozitivní téměř u 85 % pacientů, protilátky proti dvojvláknové deoxyribonukleové kyselině u 45 % pacientů. U 75 % nemocných bylo onemocnění hodnoceno jako aktivní podle indexu aktivity onemocnění systémového lupusu erythematodes. Z celkového počtu pacientů se systémovou sklerodermií bylo s plicním postižením 76, z toho u více než 70 % byly přítomny antinukleární protilátky a u 52 % nemocných protilátky proti topoizomeráze I. Onemocnění bylo středně aktivní u 36 pacientů. Plicní postižení u pacientů s poly/dermatomyozitidou bylo prokázáno u 71 z nich, z 18 pacientů se smíšeným onemocněním pojiva se plicní onemocnění projevilo u 3.

Závěr:
Byl zjištěn častý výskyt postižení plic u pacientů se systémovým onemocněním pojiva. Častěji bylo zjištěno u pacientů s poly/dermatomyozitidou (68,3 %) a se systémovou sklerodermií (62,8 %). Plicní projevy u pacientů se systémovým lupusem se vyskytovaly ve 27,8 %, a nejméně byly zachyceny u pacientů se smíšeným onemocněním pojiva (16,7 %). Četnost některých forem postižení plic u pacientů se systémovým onemocněním v registru odpovídá výskytu udávaném v zahraniční literatuře.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, systémová sklerodermie, polydermatomyozitida, smíšené onemocnění pojiva, plicní postižení


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account