Chirurgická léčba deformit nohy a hleznau pacientů s revmatoidní artritidou


Authors: S. Popelka;  P. Vavřík
Authors‘ workplace: 1. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol
Published in: Čes. Revmatol., , 2003, No. 4, p. 189-195.
Category:

Overview

Autoři ve své práci uvádějí možnosti operační léčby deformit nohy a hlezna u pacientů s revmatoidníartritidou. Vlivem zánětu kloubů nohy postupně dochází k poklesu podélné klenby nožnía později i k deformitě celého hlezna, kdy dochází k těžké planovalgozní deformitě nohy. Osa dolníkončetiny je porušena, je narušen stereotyp chůze a tím dochází i k přetěžování kolenního kloubu.Z rekonstrukčních operací přichází v úvahu v oblasti nohy artrodéza subtalárních kloubů. V oblastihlezna je metodou volby artrodéza nebo kloubní náhrada. Jsou uváděny výhody i nevýhody oboumetod. Z preventivních operací je to zvláště synovektomie hlezna a synovektomie šlach za zevníma vnitřním kotníkem.

Klíčová slova:
revmatochirurgie nohy, artrodéza hlezna, trojí déza sub talo

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account