Deložní leiomyomy s bizarními jádry: analýza 37 prípadu po laparoskopické ci otevrené myomektomii


: B. Boudová 1;  M. Mára 1;  P. Dundr 2;  M. Gregová 2;  Z. Lisá 1;  D. Kužel 1
: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav patologie VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Dundr, Ph. D. 2
: Ceska Gynekol 2019; 84(5): 324-330
:

Cíl studie: Cílem studie byla analýza klinických výsledků pacientek, které podstoupily myomektomii jakožto fertilitu zachovávající operaci a byla u nich zjištěna diagnóza leiomyomu s bizarními jádry (LBJ).

Typ studie: Retrospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha.

Metodika: V naší databázi byly vyhledány pacientky, u nichž byla v období od ledna 2002 do června 2017 provedena myomektomie s histologickým závěrem LBJ. Analyzovali jsme jejich klinická data získaná z lékařské dokumentace a korespondence s pacientkami.

Výsledky: Nalezeno bylo celkem 37 pacientek splňujících vstupní kritéria. Medián věku pacientek byl 34,0 let. Celkem 30 pacientek (81,1 %) podstoupilo operaci laparoskopickou, sedm (18,9 %) žen myomektomii laparotomickou. Peroperační vzhled myomu byl hodnocen jako typický ve 27 případech (73,0 %), v ostatních případech byl popsán jako abnormální či atypický. Klinická a reprodukční data z dalšího sledování byla získána od 35 žen, medián délky sledování byl 48 měsíců. U devíti pacientek (25,8 %) byla nutná další intervence pro myomy, přičemž ve dvou případech (22,2 %) byl nález histologicky hodnocen opět jako LBJ. Podíl žen, kterým se v celém souboru podařilo otěhotnět (pregnancy rate), byl 63,6 % a frekvence žen s živě narozeným dítětem (life birth rate) byl 33,3 %. Nezaznamenali jsme žádný případ vzdálené recidivy, maligní rekurence či úmrtí spojeného s diagnózou LBJ.

Závěr: Operace zachovávající dělohu u pacientek s LBJ se zdá jako bezpečná a racionální terapie u žen s přáním zachování fertility.

Klíčová slova:

reprodukce – atypický leiomyom – leiomyom s bizarními jádry – myomektomie


Sources

1. Benson, C., Miah, AB. Uterine sarcoma – current perspectives. Int J Womens Health, 2017, 9, p. 597–606.

2. Croce, S., Young, RH., Oliva, E. Uterine leiomyomas with bizarre nuclei: a clinicopathologic study of 59 cases. Am J Surg Pathol, 2014, 38(10), p. 1330–1339.

3. D‘Angelo, E., Prat, J. Uterine sarcomas: a review. Gynecol Oncol, 2010, 116(1), p. 131–139.

4. Eurostat. Fertility statistics. 2017. Available at http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics#Further_Eurostat_information. Accessed January 12, 2018.

5. Guntupalli, SR., Ramirez, PT., Anderson, ML., et al. Uterine smooth muscle tumor of uncertain malignant potential: a retrospective analysis. Gynecol Oncol, 2009, 113(3), p. 324–326.

6. Hanafi, M. Predictors of leiomyoma recurrence after myom-ectomy. Obstet Gynecol, 2005, 105(4), p. 877–881.

7. Hebrickson, MR., Tavassoli, FA., Kempson, RL., et al. Mesenchymal tumours and related lesions. In: Tavassoli, FA., Devilee, P. (eds). Pathology and genetics of tumours of the breast and female genital organs. 3th ed. Lyon, IARC Press, WHO, 2003, p. 233–241.

8. Kapp, DS., Shin, JY., Chan, JK. Prognostic factors and survival in 1396 patients with uterine leiomyosarcomas: emphasis on impact of lymphadenectomy and oophorectomy. Cancer, 2008, 112(4), p. 820–830.

9. Kefeli, M., Caliskan, S., Kurtoglu, E., et al. leiomyoma with bizarre nuclei: clinical and pathologic features of 30 patients. Int J Gynecol Pathol, 2018, 37(4), p. 379–387.

10. Kempson, RL., Hendricson, MR. Smooth muscle, endometrial stromal, and mixed Müllerian tumours of the uterus. Mod Pathol, 2000, 13(3), p. 328–342.

11. Kim, WY., Chang, SJ., Chang, KH., et al. Uterine leiomyosarcoma?: 14-year two-center experience of 31 cases. Cancer Res Treat, 2009, 41(1), p. 24–28.

12. Ly, A., Mills, AM., McKenney, JK., et al. Atypical leiomyomas of the uterus: a clinicopathologic study of 51 cases. Am J Surg Pathol, 2013, 37(5), p. 643–649.

13. Oliva, E., Carcangiu, ML., Carinelli, SG., et al. Tumours of the uterine corpus: mesenchymal tumours. In: Kurman, RJ., Carcangiu, ML., Herrington, CS. (eds). World Health Organisation Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs. 4th ed. Lyon: International Agency for Research on Cancer, WHO, 2014, p. 135–147.

14. Parker, WH. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas. Fertil Steril, 2007, 87(4), p. 725–736.

15. Peters, WA. 3rd, Howard, DR., Andersen, WA., Figge, DC. Uterine smooth-muscle tumors of uncertain malignant potential. Obstet Gynecol, 1994, 83(6), p. 1015–1020.

16. Rodička a novorozenec 2014–2015. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2017.

17. Shin, DG., Yoo, HJ., Lee, YA., et al. Recurrence factors and reproductive outcomes of laparoscopic myomectomy and minilaparotomic myomectomy for uterine leiomyomas. Obstet Gynecol Sci, 2017, 60(2), p. 193–199.

18. Yoo, EH., Lee, PI., Huh, CY., et al. Predictors of leiomyoma recurrence after laparoscopic myomectomy. J Minim Invasive Gynecol, 2007, 14(6), p. 690–697.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account