Deficitní příjem nutrientů a z něho vyplývající zdravotní komplikace u vegetariánek v období gravidity a laktace


Authors: M. Hronek;  Z. Kudláčková
Authors‘ workplace: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Katedra biologických a lékařských věd, vedoucí katedry doc. RNDr. V. Semecký, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2005, 70, č. 2 s. 161-164
Category: Retraining

Overview

Cíl studie:
Přehled současných poznatků o deficitním příjmu nutrientů a z toho vyplývajících zdravotních komplikací u vegetariánek v období gravidity a laktace.

Typ studie:
Literární přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta Hradec Králové.

Metodika:
Rešerše studií a publikací z medicínských databází.

Závěr:
V době gravidity a laktace u vegetariánek jsou popsány deficitní příjmy nutrientů a s nimi související vznik patologických stavů. Prokázány byly deficitní příjmy některých aminokyselin, vitaminu B12, vápníku, železa, zinku, jodu, n-3 polynenasycených mastných kyselin a restrikce energetického příjmu. Ze zdravotních komplikací hypoproteinémie, edémy, potraty, porody dětí s nižší porodní hmotností, megaloblastická a sideropenická anémie, křečovité stavy, slabé porodní činnosti, atonické krvácení, mentální retardace plodu.

Klíčová slova:
gravidita, laktace, aminokyseliny, vitamin B12, vápník, železo, zinek, jod, n-3 PUFA, energetická restrikce


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account