Transdermální forma kombinovanéhormonální antikoncepce (EVRA®)


: M. Fanta
: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
: Čes. Gynek.2003, , č. 5 s. 341-345
:

Cíl práce:
Zhodnocení přínosu transdermální formy kombinované hormonální antikoncepce, uvolňujídenně 150 g norelgestrominu a 20 g ethinylestradiolu.Typ práce: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze.Výsledky: Transdermální antikoncepční systém má příznivý farmakokinetický profil, účinné koncentracejsou v průběhu dne stabilní (narozdíl od kolísání hladin u perorálních přípravků), a toi v náročnějších podmínkách. Spolehlivost, kontrola cyklu, snášenlivost a výskyt nežádoucích účinkůjsou srovnatelné s přípravky perorální antikoncepce. Díky aplikaci 1krát týdně je complianceantikoncepčních náplastí ve srovnání s perorální formou signifikantně vyšší. Vysoká přilnavostnáplasti je zachována i v náročnějších podmínkách (horko, vlhko, fyzická zátěž).

Klíčová slova:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account