Příprava léčivých přípravků v lékárně I. Současný stav z pohledu počítačové evidence


Authors: B. Macešková ;  L. Chlebníčková
Authors‘ workplace: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav aplikované farmacie
Published in: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 61-64
Category: Original Articles

Overview

Léčivé přípravky připravované v lékárnách představují asi 5 % z celkového počtu vydaných balení, ve finančním vyjádření asi 2,3 % z celkového obratu lékárny; 70 % sledovaných lékáren využívá pro přípravu počítačový receptář. Počet zaznamenaných receptur ve většině případů nepřesahuje 150, a to pro přípravky připravované hromadně i individuálně. Ne všechny receptury jsou ve skutečnosti používány. Naopak, často se opakující receptury v receptáři chybí. Receptury používané v lékárnách různých regionů jsou podobné či shodné. Počítačové receptáře by mohly být používány efektivněji a mohly by obsahovat algoritmy pro zabezpečení odpovídající kvality přípravy.

Klíčová slova:
příprava léčiv – lékárna – receptáře – lékárenský software


Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account