Adsorpcia látok na aktívne uhlie 2. časť. Bázické estery kyseliny fenylkarbámovej s beta-adrenolytickým účinkom


Authors: M. Stankovičová;  Z. Zlevská;  Ž. Bezáková;  P. Mokrý 1;  J. Csöllei 1
Authors‘ workplace: Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava ;  Ústav chemických léčiv Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej Univerzity, Brno 1
Published in: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 23-28
Category: Original Articles

Overview

Práca je zameraná na štúdium adsorpcie na aktívne uhlie vybraných látok zo skupiny derivátov aryloxyamínopropanolu s karbamátovou substitúciou na benzénovom jadre s beta-adrenolytickým účinkom (skupina A) a látok, derivátov [(arylkarbonyl)oxy]aminopropanolu s rovnakým, ale predpokladaným ultra-krátkym účinkom (skupina B), kde uvedený efekt vznikol náhradou fenoléterovej skupiny metabolicky nestabilnou esterovou funkčnou skupinou. Sleduje sa priebeh adsorpcie v prostredí tlmivého roztoku s hodnotou pH 7 v závislosti od času a od koncentrácie. Adsorpčná schopnosť látok je vyhodnotená podĺa Freundlichovho a Langmuirovho modelu. Afinita látok skupiny A k adsorpčnému materiálu klesá s rastúcou hydrofilitou.

Klúčové slová:
adsorpcia na aktívne uhlie – estery kyseliny fenylkarbámovej – beta-adrenolytiká – QSAR


Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account