COFFEA ARABICA COFFEA ARABICA – PRODUKCIA, BOTANICKÉZARADENIE, NOVÉ OBSAHOVÉ A ÚČINNÉLÁTKY A ICH NIEKTORÉ FARMAKOLOGICKÉÚČINKY


Authors: J. Augustín
Authors‘ workplace: Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej
Published in: Čes. slov. Farm., 2000; , 107-112
Category:

Overview

V tejto práci sú prezentované najnovšie poznatky o kávových zrnách (Coffea arabica), ako o význam-nej súčasti nášho každodenného života. Uvádza sa botanické rozdelenie hlavných trhových druhov,ako sú Coffea arabica, Coffea robusta a Coffea liberica, najdôležitejších šľachtených kultivarovprodukčných druhov vo svete. Ďalej sa táto prehľadná štúdia zaoberá hospodárskym hľadiskom,vymenováva najvýznamnejšie produkčné oblasti, optimálne a agrotechnické podmienky. Poukazujena výskyt jednotlivých obsahových látok, ktoré boli doteraz izolované, charakterizované a chemickydefinované s ich niektorými fyziologickými účinkami na ľudský organizmus, ako napríklad látkyditerpénového typu, ako sú kafestol a kahweol a ich štruktúru.

Klíčová slova:
Coffea arabica – C. robusta – C. liberica – kafestol – kahweol – kofeín – kyselina

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account