Definition of osteoporotic (fragility) fracture: a statement of the Society for Metabolic Bone Diseases within the Czech Medical Association of J.E. Purkyne (SMOS CzMa of JEP)


Authors: Pikner Richard 1,2,3;  Palička Vladimír 4;  Vyskočil Václav 5;  Zikán Vít 6;  Rosa Jan 7;  Kasalický Petr 7;  Horák Pavel 7;  Jenšovský Jiří 8;  Šenk František 9;  Bayer Milan 10;  Kutílek Štěpán 6;  Kuba Vít 11;  Broulík Petr 6
Authors‘ workplace: Oddělení klinických laboratoří, pracoviště kostního metabolizmu, Klatovská nemocnice a. s., Klatovy 1;  Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové 10;  Nemocnice Chomutov, o. z. – Krajská zdravotní, a. s., Chomutov 11;  Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň 2;  Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, Fakulta zdravotnických studií 
Západočeské univerzity v Plzni 3;  Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové 4;  Osteocentrum, II. interní klinika LF UK a FN Plzeň 5;  Ambulance pro metabolická onemocnění skeletu a poruchy kalciového metabolismu, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6;  Osteocentrum, Affidea Praha s. r. o., Praha 7;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha 8;  Osteocentrum, Nemocnice Havlíčkův Brod 9
Published in: Clinical Osteology 2020; 25(2): 83-84
Category:


Sources

[World Health Organization]. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: report of a WHO study group (Rome from 22 to 25 June 1992). Dostupné z WWW: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/39142>.

Kanis JA, Johansson H, Cooper C et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2013; 24(1): 23–57. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1007/s00198–012–2074-y>.

[World Health Organization]. Guidelines for preclinical evaluation and clinical trials in osteoporosis. World Health Organization Geneva 1998. Dostupné z WWW: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42088/9241545224_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Brown JP, Josse RG et al. 2002 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. CMAJ 2002;167(10 Suppl): S1–S34.

Vanasse A, Dagenais P, Niyonsenga T et al. Bone mineral density measurement and osteoporosis treatment after a fragility fracture in older adults: regional variation and determinants of use in Quebec. BMC Musculoskelet Disord 2005; 6: 33. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1186/1471–2474–6-33>.

Warriner AH, Patkar NM, Curtis JR et al. Which Fractures Are Most Attributable to Osteoporosis? J Clin Epidemiol 2011; 64(1): 46–53. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.07.007>.

Kanis JA [WHO Scientific Group 2007]. Assessment of osteoporosis at the primary healthcare level. Dostupné z WWW: <https://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf>.

Melton LJ, Thamer M, Ray NF et al. Fractures Attributable to Osteoporosis: Report from the National Osteoporosis Foundation. J Bone Miner Res 1997; 12(1): 16–23. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1359/jbmr.1997.12.1.16>.

Labels
Clinical biochemistry Paediatric gynaecology Paediatric radiology Paediatric rheumatology Endocrinology Gynaecology and obstetrics Internal medicine Orthopaedics General practitioner for adults Radiodiagnostics Rehabilitation Rheumatology Traumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account