Stanovisko Expertní skupiny zemí střední a východní Evropy k nedostatečnému zajištění diagnostiky a terapie osteoporózy


Authors: Palička Vladimír
Authors‘ workplace: Výbor Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
Published in: Clinical Osteology 2019; 24(3): 109
Category:

Stanovisko z hlediska situace v České republice

V květnu 2019 se při příležitosti konference European Calcified Tissue Society (ECTS), pořádané v Budapešti, sešla skupina expertů reprezentujících odborné společnosti, aby projednala vážnou situaci v nedostatečném zajištění diagnostické a léčebné péče o pacienty s osteoporózou.

Expertní skupina konstatovala, že situace je závažná ve všech zastoupených zemích, a hledala cesty, jak situaci napravit.

Je potřebné připomenout, že podle posledních dostupných dat je v České republice více než 3,8 milionu osob starších 50 let a blížících se tedy skupině, která je osteoporózou zřetelně ohrožena. I když počet diagnostických přístrojů (DXA) se v ČR blíží hodnotě 100, jen asi dvě třetiny jsou kryty smlouvou se zdravotními pojišťovnami. Nízká společenská uvědomělost, nízké vnímáni rizika vzniku, rozvoje a následků choroby a extrémně nízký záchyt nemocných i po prvních osteoporotických frakturách vedou k tomu, že Česká republika patří k zemím s velmi vysokým „treatment gap“, tedy procentem osob s danou chorobou, které ale nejsou léčeny (podle posledních dostupných údajů se jedná o více než 75 % nemocných, kteří nedostávají potřebnou léčbu).

Expertní skupina zpracovala krátké stanovisko, poukazující na nejdůležitější problémy a možnosti jejich postupného řešení. Toto stanovisko postupujeme odpovědným institucím a publikujeme je níže i pro odbornou veřejnost.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

předseda výboru SMOS

Received | Doručeno do redakce | Doručené do redakcie 21. 8. 2019

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Palicka@lfhk.cuni.cz

www.smos.cz


Labels
Clinical biochemistry Paediatric gynaecology Paediatric radiology Paediatric rheumatology Endocrinology Gynaecology and obstetrics Internal medicine Orthopaedics General practitioner for adults Radiodiagnostics Rehabilitation Rheumatology Traumatology fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×