Postavení a role anesteziologů v přicházející transformaci zdravotní péče a perioperační medicíny


Published in: Anest. intenziv. Med., 32, 2021, č. 3, s. 171
Category:

Mahajan A, Esper SA, Cole DJ, Fleisher LA. Anesthesiologists’ Role in Value‑ based Perioperative Care and Healthcare Transformation. Anesthesiology 2021; 134(4): 526–540.

Autorská dvojice z akademických anesteziologických pracovišť – Pittsburgh a Philadelphia (USA) v rozsáhlém článku s 96 citacemi předkládá v souvislém, podrobném, popisném textu velmi odborný oborový rozbor profesní náplně anesteziologů v přítomné zlomové situaci a s vizemi a výzvami pro budoucnost. Je založen sice na US systému zdravotní péče, ale globální společné role splňují zásadní fáze vývoje i u nás.

Současnost je navíc významně ovlivněna zkušenostmi s pandemií covidu-19. Anesteziologie a její pracovníci nejenže musí respektovat významný rozvoj operativy ve všech oborech a její nové nároky. Změnilo se i portfolio indikovaných pacientů a anesteziologická náplň se rozšířila do perioperační medicíny. Uplatňuje již preventivní prehabilitaci, nutriční přípravu, cílenou volbu analgetizace, časnou mobilizaci, péči o kognitivní funkce a dlouhodobě příznivé výsledky. Anesteziology je nutno i v těchto odvětvích úměrně edukovat a doplnit jim náplně práce i ohodnocení a ekonomické zdroje pro realizaci.

Témata se projikují již nyní do postgraduálního vzdělávání i do programu vědeckých akcí. Článek je velmi podrobný, slouží dobře k etapovému zamyšlení a k dalšímu konkrétnímu směřování.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine

Article was published in

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account