Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zubní kaz: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efektivita zubní pasty s 1,5 % argininu a 1450 ppm fluoridů při řešení počínajících kazů zubního kořene

Specializace: dentální hygienista ortodoncie stomatologie
Téma: Zubní kaz

Vydáno: 8.11.2016

Efektivita zubní pasty s 1,5 % argininu a 1450 ppm fluoridů při řešení počínajících kazů zubního kořene

Přes velmi úspěšné zavedení fluoridů do každodenní zubní péče zůstává zubní kaz stále aktuálním problémem. Historicky kladl epidemiologický výzkum důraz na zubní kazy u dětí a mladých dospělých, v současnosti se však ukazuje jejich význam i ve starším věku, kdy počet sekundárních a rekurentních kazů převažuje nad primárními lézemi. Navíc dochází k odhalení zubních kořenů, čímž se zvyšuje riziko vzniku zubního kazu v této lokalizaci.

Stabilizace biofilmu

K novějším postupům, které by mohly být přínosem v prevenci zubního kazu, patří použití zubních past, které obsahují nejen fluoridy, ale také 1,5 % argininu a nerozpustnou vápennou složku. Arginin je semiesenciální aminokyselina, která se nachází v řadě potravin, například v mléce, mase, mořských plodech, cereáliích nebo ořeších. Nerozpustný vápník může být v pastě obsažen ve formě uhličitanu vápenatého nebo dihydrátu fosforečnanu vápenatého.

Nepatogenní bakterie, jako například S. sanguinis, dokážou pomocí arginindeiminázy metabolizovat arginin na amoniak, čímž neutralizují kyseliny plaku a stabilizují biofilm. Nedochází tak k posunu v bakteriální populaci plaku směrem k bakteriím produkujícím kyseliny (například S. mutans) a plak zůstává „zdravý“ i po působení cukru.

Sledovaná populace

Cílem prezentované brazilské studie bylo porovnat účinnost nové zubní pasty s 1450 ppm fluoridů, 1,5 % argininu a nerozpustnou vápennou složkou a klasické zubní pasty obsahující pouze 1450 ppm fluoridů na počínající kazivé léze zubního kořene u dospělých. Screeningem prošlo 3779 osob, ze kterých bylo do studie vybráno 284 pacientů s alespoň jednou počáteční primární kariézní lézí kořene. U každého z nich pak byla určena jedna kazivá léze k dalšímu sledování po 3 a 6 měsících používání vybrané zubní pasty. Studii dokončilo 253 účastníků: 129 ze 144, kteří užívali novou pastu s argininem, a 124 ze 140, kteří užívali kontrolní pastu. Průměrný věk účastníků činil 45,7 ± 9,19 roku, 56,5 % tvořily ženy.

Výsledky studie a závěr

Po 6 měsících došlo ve skupině s pastou s argininem ke zlepšení u 70,5 % kazů kořene, ve skupině s kontrolní pastou pouze v 58,1 %. Rozdíl v počtu kazivých lézí, které byly po 6 měsících remineralizované, byl statisticky významný (p = 0,038). Nová zubní pasta s argininem je tedy významně účinnější v prevenci progrese počátečního stadia zubního kazu než klasická fluoridová zubní pasta.

(jez)

Zdroj: Souza M. L., Cury J. A., Tenuta L. M. et al. Comparing the efficacy of a dentifrice containing 1.5% arginine and 1450 ppm fluoride to a dentifrice containing 1450 ppm fluoride alone in the management of primary root caries. J Dent 2013; 41 (Suppl. 2): S35−S41, doi: 10.1016/j.jdent.2010.04.006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dynamika a dostupnost fluoridů v různých biofilmech dutiny ústní po jejich podání ve formě fluoridu sodného a aminfluoridu

Fluoridy a správná technika čištění jsou nejúčinnějšími prostředky v prevenci zubního kazu. K zubnímu povrchu se fluoridy dostávají nejčastěji formou zubní pasty, ústní vody nebo fluoridových gelů a laků. Po aplikaci pak zůstávají k dispozici ve slině a v dutině ústní. Dynamika fluoridů ve slině byla již podrobně zmapována v dosud provedených studiích. Distribuce fluoridů v jednotlivých částech dutiny ústní ale zatím popsána nebyla.

Prevence zubního kazu bez fluoridu – jde to?

Prevalence zubního kazu u dětí a mladistvých v Německu v posledních dvaceti letech dramaticky poklesla. U dvanáctiletých se tedy dnešní KPE pohybuje na hodnotě nižší než 1. Také u dospělých je možno sledovat postupný úbytek zubního kazu. Všeobecně se tato potěšující tendence připisuje používání různých fluoridových preparátů. Avšak stejně jako dříve zůstává u různých skupin obyvatelstva prevalence zubního kazu vysoká, a navíc stoupl počet iniciálních kariézních lézí. Proto je nezbytné v preventivních snahách pokračovat.

Video k online konferenci #ColgateTalks

Připojte se k inovativní on-line konferenci #ColgateTalks a prožijte veškeré výhody skutečné konference ze své ordinace nebo z domova.

  • přednášky předních evropských odborníků
  • možnost online diskuze s evropskými odborníky
  • jazykem konference je angličtinaVšechny novinky