proLékaře.cz
Mediklub
Časopisy
Moje specializace
Novinky
Kongresy
Kariéra
Videa a rozhovory
Kontakt English
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 
Přihlášení

Rezervy v hypolipidemické terapii a dosažení cílových koncentrací lipidů u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod

Autoři: J. Petrus, F. Málek, J. Dvořák, M. Mates, P. Kmoníček, V. Skalníková, P. Neužil

Autoři - působiště: 1Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce Praha, přednosta MUDr. Štěpán Černý, CSc.; 2Státní zdravotní ústav Praha, ředitelka Ing. Jitka Sosnovcová

Článek: Vnitř Lék 2012; 58(6): 430-433
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 77x


Deficits in lipid lowering therapy and achieving target lipid concentrations in patients with high risk of a cardiovascular event

Lipid concentrations were analysed in 529 consecutive patients, 190 females (34%) and 339 males (66%) with mean age 
66 years, at high cardiovascular risk, undergoing elective coronary angiography between 1st January and 31st May 2010. LDL-cholesterol level < 2,5 mmol/l was identified only in 36% of patients in primary prevention, LDL-cholesterol level < 2,0 mmol/l was identified only in 28% of subjects in secondary prevention of cardiovascular events. The study proves inadequate control of dyslipidaemia in patients at high cardiovascular risk.

Key words:
lipids – hypolipidemic therapy – lipid targets – cardiovascular risk


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Koncentrace krevních lipidů byly hodnoceny u souboru 529 pacientů, 190 žen (34 %) a 339 mužů (66 %) v průměrném věku 
66 let, s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kteří v období od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010 podstoupili plánovanou srdeční katetrizaci. Z toho 380 pacientů (76 %) bylo v sekundární prevenci a 149 (24 %) v primární prevenci kardiovaskulárních příhod. Koncentrace 
LDL-cholesterolu < 2,5 mmol/l ve skupině pacientů v primární prevenci byla zjištěna pouze u 36 % nemocných, koncentrace LDL-cholesterolu < 2,0 mmol/l ve skupině pacientů v sekundární prevenci byla zjištěna pouze u 28 %. Práce prokazuje nedostatečnou kontrolu dyslipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Klíčová slova:
lipidy – hypolipidemická terapie – cílové koncentrace lipidů – kardiovaskulární riziko

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Pokud jste předplatitel, přihlaste se a zadejte kód předplatitele z obalu Vašeho časopisu.

Pokud nejste předplatitel, přihlaste se a budete mít možnost číst vydání z předchozích let bez omezení.


Přihlášení
Registrace

 
 

Odemknout článek

Nejsem předplatitel

Tento článek si můžete přečíst pokud si aktivujete Premium účet.

 
 
reklama
 

Čtěte dále

Hypolipidemika a diabetes mellitus

V. Bláha, E. Mistrík
Vnitřní lékařství

Hyperlipoproteinemie a dyslipoproteinemie I.
Klasifikace, diagnostika, kardiovaskulární, kardiometabolické a reziduální riziko

R. Češka, M. Kvasilová, R. Procházková, G. Šmelková, M. Vrablík
Vnitřní lékařství

Hyperlipoproteinemie a dyslipoproteinemie II. 
Terapie: Nefarmakologická a farmakologická léčba

R. Češka, S. Krutská, L. Kašná, G. Šmelková, L. Zlatohlávek, M. Vrablík
Vnitřní lékařství

Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus

M. Souček
Vnitřní lékařství

Změny krevních lipidů při dlouhodobé antiretrovirové léčbě

S. Snopková, J. Jarkovský, M. Matýšková, K. Povolná, P. Polák, M. Cvanová, P. Husa
Vnitřní lékařství

Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011

V. Soška,2, H. Vaverková, M. Vrablík, V. Bláha, R. Cífková, T. Freiberger, P. Kraml, J. Piťha, H. Rosolová, T. Štulc, Z. Urbanová
Vnitřní lékařství