Přihlášení

 
proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

REZERVY V HYPOLIPIDEMICKÉ TERAPII A DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH KONCENTRACÍ LIPIDŮ U PACIENTŮ S VYSOKÝM RIZIKEM KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD

Autoři: J. Petrus, F. Málek, J. Dvořák, M. Mates, P. Kmoníček, V. Skalníková, P. Neužil

Autoři - působiště: 1Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce Praha, přednosta MUDr. Štěpán Černý, CSc.; 2Státní zdravotní ústav Praha, ředitelka Ing. Jitka Sosnovcová

Článek: Vnitř Lék 2012; 58(6): 430-433
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 85x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství

Deficits in lipid lowering therapy and achieving target lipid concentrations in patients with high risk of a cardiovascular event

Lipid concentrations were analysed in 529 consecutive patients, 190 females (34%) and 339 males (66%) with mean age 
66 years, at high cardiovascular risk, undergoing elective coronary angiography between 1st January and 31st May 2010. LDL-cholesterol level < 2,5 mmol/l was identified only in 36% of patients in primary prevention, LDL-cholesterol level < 2,0 mmol/l was identified only in 28% of subjects in secondary prevention of cardiovascular events. The study proves inadequate control of dyslipidaemia in patients at high cardiovascular risk.

Key words:
lipids – hypolipidemic therapy – lipid targets – cardiovascular risk


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Koncentrace krevních lipidů byly hodnoceny u souboru 529 pacientů, 190 žen (34 %) a 339 mužů (66 %) v průměrném věku 
66 let, s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kteří v období od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010 podstoupili plánovanou srdeční katetrizaci. Z toho 380 pacientů (76 %) bylo v sekundární prevenci a 149 (24 %) v primární prevenci kardiovaskulárních příhod. Koncentrace 
LDL-cholesterolu < 2,5 mmol/l ve skupině pacientů v primární prevenci byla zjištěna pouze u 36 % nemocných, koncentrace LDL-cholesterolu < 2,0 mmol/l ve skupině pacientů v sekundární prevenci byla zjištěna pouze u 28 %. Práce prokazuje nedostatečnou kontrolu dyslipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Klíčová slova:
lipidy – hypolipidemická terapie – cílové koncentrace lipidů – kardiovaskulární riziko

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrace

 
 

Odemknout článek

Nejsem předplatitel

Tento článek si můžete přečíst pokud si aktivujete Premium účet.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
reklama
 

Čtěte dále

Játra, ledviny a diabetes: tři tváře deficitu genu HNF1B

Jan Lebl, Stanislava Koloušková, Petra Dušátková, Ondřej Cinek, Lenka Dušátková, Tomáš Dědič, Radana Kotalová, Zdeněk Šumník, Tomáš Seeman, Štěpánka Průhová
Vnitřní lékařství

Problematika diferenciálnej diagnostiky 
paraneoplastickej hypoglykémie

Marián Mokáň, Peter Galajda
Vnitřní lékařství

Optimální způsob podání vysokodávkového 
i.v. furosemidu – kontinuálně nebo bolusově?

Jana Gallusová, Milada Halačová, Dalibor Černý
Vnitřní lékařství

Moje setkávání s profesorem MUDr. Jiřím 
Vorlíčkem, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Vnitřní lékařství

Nové náhledy na roli lidského papilomaviru v léčbě nádorů hlavy a krku

Zdeněk Mechl, Dagmar Brančíková
Vnitřní lékařství

Kreditovaný kurz

 

Zvýšená hladina kreatinkinázy

Autor kurzu: MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 

diskuze