Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO U PACIENTŮ S REVMATICKÝMI CHOROBAMI A JEHO MANAGEMENT

Autoři: Jiří Laštůvka1, Sabína Oreská2, Michal Tomčík2, Michal Vrablík3

Autoři - působiště: 1Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s., 2Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 3III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN v Praze

Článek: Vnitř Lék 2018; 64(1): 51-59
Kategorie: Přehledné referáty
Počet zobrazení článku: 47x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Cardiovascular risk in patients with rheumatic disease and its management

Cardiovascular disease (CVD) risk in patients with rheumatic diseases is increased by 50 % compared to the general population. This is a result of the increased inflammatory activity as well as modification of traditional CVD risk factors by the primary disease. So called lipid paradox, paradoxical decrease of concentrations of atherogenic plasma lipids due to increased inflammatory activity and their rise with successful anti-inflammatory treatment, is of particular importance. CVD risk in rheumatic diseases is further modified by drugs used for their treatment: while some treatment modalities increase the risk (e.g. glucocorticoids), others may act in an opposite direction (methotrexate, biological therapies). CVD risk stratification in patients with rheumatic diseases is uneasy; so far none of the specific scoring systems has been shown superior to traditional ones designed for the general population. Principles of cardiovascular risk intervention remain the same as for the general population: the management starts with lifestyle measures (healthy diet, increase in physical activity and smoking cessation) complemented with pharmacotherapy when indicated. Blood pressure as well as lipid lowering therapies should be led according to the same principles as in the general population and, also, to the same treatment goals. To improve CVD prevention outcomes in patients with rheumatic diseases it seems feasible to work in interdisciplinary teams led by a rheumatologist cooperating with a specialist in CVD prevention strategies (general practitioner, cardiologist, internist, diabetes specialist). A nutritional therapist and a physiotherapist are important members of the team, too. Interdisciplinary and complex CVD prevention in patients with rheumatic diseases decreases CVD morbidity.

Key words:
cardiovascular risk – intervention – lipid paradox – rheumatic diseases – risk factors – risk stratification


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Ve srovnání s běžnou populací je kardiovaskulární (KV) riziko nemocných s revmatickými onemocněními zvýšeno asi o 50 %. Příčinou je sama zvýšená zánětlivá aktivita i modifikace tradičních rizikových faktorů základním onemocněním. V tomto kontextu je zvláště zajímavý tzv. lipidový paradox, tzn. snížení koncentrací aterogenních sérových lipidů přímo úměrné aktivitě zánětlivého procesu a jejich vzestup při léčbou navozeném poklesu aktivity zánětu. KV riziko v kontextu revmatických onemocnění modifikují i léčiva užívaná k jejich terapii: některá cévní riziko ovlivňují negativně (glukokortikoidy), jiná neutrálně nebo mírně pozitivně (metotrexát, biologická terapie). Stratifikace KV rizika u populace revmatiků není snadná, specifické skórovací systémy zatím nezlepšily odhad rizika ve srovnání se systémy používanými pro běžnou populaci. Intervence kardiovaskulárního rizika zachovává principy pro běžnou populaci: základní úroveň představují režimová opatření (dieta, zvýšení pohybové aktivity, zanechání kouření) doplněná vhodnou farmakoterapií. Antihypertenzní i hypolipidemická farmakoterapie má být vedena podle stejných pravidel a k cílům shodným s doporučeními pro běžnou populaci. Ke zlepšení výsledků prevence KV příhod u pacientů s revmatickými chorobami je vhodné budovat interdisciplinární týmy, v nichž se na péči bude podílet kromě revmatologa lékař zaměřený na KV prevenci (praktický lékař, internista, kardiolog, diabetolog) s dalšími členy týmu (nutriční a rehabilitační specialisté, fyzioterapeuti). Interdisciplinární péče snižuje kardiovaskulární morbiditu pacientů s revmatickým onemocněním.

Klíčová slova:
intervence – kardiovaskulární riziko – lipidový paradox – revmatická onemocnění – rizikové faktory – stratifikace rizika

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články