Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Informace o časopisu

Úrazová chirurgie je celostátní odborný vědecký časopis České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP, do kterého přispívá odborná lékařská veřejnost, a to nejen z ČR a SR, ale i další zahraniční odborníci. Redakce přijímá odborné práce, které zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou původní práce, kazuistiky a souborné referáty. Časopis dále publikuje zprávy z kongresů, výborů ČSÚCH, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference, životní jubilea a jiné aktuality z medicínského prostředí.

Odborný vědecký časopis České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP „Úrazová chirurgie“ vychází čtvrtletně, tzn. 4x ročně pod excerpcí Bibliographia Medica Čechoslovaca.

Radou vlády pro výzkum a vývoj v ČR byl časopis „Úrazová chirurgie“ v roce 2010 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Hlavním tématem časopisu je sledování nových léčebných metod a výsledků výzkumů ve vývoji úrazové chirurgie u nás i v zahraničí.

Publikační etika časopisu Úrazová chirurgie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku a Postupy osvědčené praxe COPE, dostupného na www.publicationethics.org. Povinnosti autorů je zaslat podepsané Etické prohlášení všemi autory jako povinnou součást příspěvku. Elektronická archivace je zajištěna v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny České republiky.

ISSN 1211-7080
e-ISSN 2336-5919

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články