Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Etické prohlášení

Vážená redakce,

Název článku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

My, níže podepsaní, prohlašujeme, že:

 • se jedná o originální článek,
 • zveřejněním předložené publikace nedochází ke konfliktu zájmů,
 • provádění výzkumu a zpracování článku bylo zpracováno bez finanční podpory (pokud ano, uveďte)
 • zaslaný text článku ani jeho části nebyly nikdy a nikde publikovány,
 • zaslaný text není v současné době zvažován k přijetí v jiné odborné publikaci,
 • všichni autoři se osobně a aktivně účastnili práce vedoucí ke vzniku tohoto textu a jsou společně i individuálně zodpovědní za jeho obsah,
 • všechny důležité etické požadavky vztahující se k ochraně pacientů, klientů či experimentálních zvířat byly splněny,
 • všichni autoři souhlasí s digitalizací příspěvku a jeho zpřístupněním odborné obci na www.prolekare.cz/urazova-chirurgie
 • veškerá zveřejněná data nebyla podvodně získána, jsou reálná a autentická
 • všichni autoři se seznámili a souhlasí s Etickým kodexem časopisu Úrazová chirurgie
 • všichni autoři se seznámli s Pokyny pro autory a porozuměli jim

Jména autorů článku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formulář pro etické prohlášení naleznete zde.

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články