Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Úrazová chirurgie

Poranění bránice

Poranění bránice

Úvod: Poranění bránice je poměrně málo často se vyskytující poranění, většinou jako součást sdruženého poranění či polytraumatu. Cílem naší práce bylo vyhodnotit incidenci...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Intraartikulární zlomeniny distální tibie -  srovnání způsobů léčby a jejich komplikací

Intraartikulární zlomeniny distální tibie - srovnání způsobů léčby a jejich komplikací

Úvod: Intraartikulární zlomeniny distální tibie (pilonu) jsou častými a komplikovanými zlomeninami, které pacienty imobilizují na dlouhou dobu a snižují jejich společenské a...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
 
 
Operace v časné poúrazové fázi u triage pozitivních traumat

Operace v časné poúrazové fázi u triage pozitivních traumat

Úvod: Včasná indikace operace v poúrazovém období je jedním z limitujících faktorů výsledku léčby závažných traumat s triage pozitivitou. Zastavení krvácení, dekomprese tělní...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Zavřená nitrodřeňová stabilizace dráty a dlahová osteosyntéza při léčbě zlomenin distální části pátého metakarpu

Zavřená nitrodřeňová stabilizace dráty a dlahová osteosyntéza při léčbě zlomenin distální části pátého metakarpu

Cíl: Porovnat léčebné výsledky zavřené repozice s nitro­dřeňovou stabilizací Kirschnerovými dráty a osteosyntézy pomocí zamykatelné dlahy v léčbě zlomenin distální části pátého...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Poúrazové nestability kolenního kloubu při parciálních rupturách předního 
zkříženého vazu. Konzervativní postup versus operační léčba

Poúrazové nestability kolenního kloubu při parciálních rupturách předního 
zkříženého vazu. Konzervativní postup versus operační léčba

Cíl: Zhodnocení přínosu náhrady předního zkříženého vazu při léčbě jeho parciální ruptury.Materiál a metoda: Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 72 pacientů s artroskopicky...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Principy indikace nitrokloubních zlomenin distálního radia ke konzervativní nebo operační léčbě pomocí zamykatelných dlah

Principy indikace nitrokloubních zlomenin distálního radia ke konzervativní nebo operační léčbě pomocí zamykatelných dlah

Cíl práce: Stanovení postupů při indikaci nitrokloubních zlomenin distálního radia ke konzervativní nebo operační léčbě pomocí zamykatelných dlah.Materiál a metoda: Vyhodnocení...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Možnosti diagnostiky a léčby tupého poranění břicha v podmínkách 
oblastní nemocnice

Možnosti diagnostiky a léčby tupého poranění břicha v podmínkách 
oblastní nemocnice

Cíl práce: Zhodnocení diagnosticko-terapeutických možností a postupů v Nemocnici Hořovice. Jedná se o retrospektivní analýzu souboru 39 pacientů léčených v Nemocnici Hořovice v...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Selektivní embolizace arteriálního krvácení při poranění acetabula 
– kazuistika

Selektivní embolizace arteriálního krvácení při poranění acetabula 
– kazuistika

Úvod: Autoři referují případ 65letého muže, který pádem z kola utrpěl zlomeninu acetabula vpravo s poraněním větve arteria glutea superior. Krvácení bylo diagnostikováno CT...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
DAMAGE CONTROL ORTHOPAEDICS (DCO) – NAŠE ZKUŠENOSTI

DAMAGE CONTROL ORTHOPAEDICS (DCO) – NAŠE ZKUŠENOSTI

CÍL: Cílem článku je zhodnotit soubor pacientů a naše zkušenosti při používání metody Damage control orthopaedics (DCO) u kriticky polytraumatizovaných pacientů, analyzovat...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 1/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Traumatická ruptura duodena - kazuistika

Traumatická ruptura duodena - kazuistika

ÚVOD: Izolovaná nepenetrující poranění duodena se vyskytují relativně vzácně. Cílem této kazuistiky je upozornit na záludnost těchto poranění.KAZUISTIKA: V kazuistice je...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
 
 
 
 
 
 

diskuze