Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Úrazová chirurgie

Poranění bránice

Poranění bránice

Úvod: Ruptury bránice nejsou častými úrazy, mají však vzrůstající incidenci a lze říct, že jejich přítomnost bývá jistým indikátorem závažnosti poranění. Vyskytují se v naprosté...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Současný pohled na poranění sleziny - zhodnocení souboru pacientů s traumatem sleziny za 6leté období

Současný pohled na poranění sleziny - zhodnocení souboru pacientů s traumatem sleziny za 6leté období

Úvod: Poranění sleziny je nejčastější příčinou hemo­peritonea při tupém poranění dutiny břišní. Setkáváme se s ním nejen při ošetření polytraumatizovaného pacienta v rámci...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
 
 
Srovnání operačních léčebných metod zlomenin klíční kosti z pohledu počtu komplikací

Srovnání operačních léčebných metod zlomenin klíční kosti z pohledu počtu komplikací

Cíl: Porovnání výsledků operační léčby zlomeniny dia­fýzy klíční kosti pomocí nitrodřeňově zavedených Kirschnerových drátů a otevřené repozice a stabilizace úhlově stabilní...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Luxace proximálního tibiofibulárního kloubu - kazuistika

Luxace proximálního tibiofibulárního kloubu - kazuistika

Cíl práce: Cílem práce bylo představit diagnostický a léčený postup při proximální tibiofibulární luxaci.Materiál a metody: Autoři popisují diagnostiku a léčbu anterolaterální...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Poranění bránice

Poranění bránice

Úvod: Poranění bránice je poměrně málo často se vyskytující poranění, většinou jako součást sdruženého poranění či polytraumatu. Cílem naší práce bylo vyhodnotit incidenci...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Intraartikulární zlomeniny distální tibie -  srovnání způsobů léčby a jejich komplikací

Intraartikulární zlomeniny distální tibie - srovnání způsobů léčby a jejich komplikací

Úvod: Intraartikulární zlomeniny distální tibie (pilonu) jsou častými a komplikovanými zlomeninami, které pacienty imobilizují na dlouhou dobu a snižují jejich společenské a...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Operace v časné poúrazové fázi u triage pozitivních traumat

Operace v časné poúrazové fázi u triage pozitivních traumat

Úvod: Včasná indikace operace v poúrazovém období je jedním z limitujících faktorů výsledku léčby závažných traumat s triage pozitivitou. Zastavení krvácení, dekomprese tělní...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Zavřená nitrodřeňová stabilizace dráty a dlahová osteosyntéza při léčbě zlomenin distální části pátého metakarpu

Zavřená nitrodřeňová stabilizace dráty a dlahová osteosyntéza při léčbě zlomenin distální části pátého metakarpu

Cíl: Porovnat léčebné výsledky zavřené repozice s nitro­dřeňovou stabilizací Kirschnerovými dráty a osteosyntézy pomocí zamykatelné dlahy v léčbě zlomenin distální části pátého...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Poúrazové nestability kolenního kloubu při parciálních rupturách předního 
zkříženého vazu. Konzervativní postup versus operační léčba

Poúrazové nestability kolenního kloubu při parciálních rupturách předního 
zkříženého vazu. Konzervativní postup versus operační léčba

Cíl: Zhodnocení přínosu náhrady předního zkříženého vazu při léčbě jeho parciální ruptury.Materiál a metoda: Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 72 pacientů s artroskopicky...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: urgentní medicína traumatologie chirurgie všeobecná
Principy indikace nitrokloubních zlomenin distálního radia ke konzervativní nebo operační léčbě pomocí zamykatelných dlah

Principy indikace nitrokloubních zlomenin distálního radia ke konzervativní nebo operační léčbě pomocí zamykatelných dlah

Cíl práce: Stanovení postupů při indikaci nitrokloubních zlomenin distálního radia ke konzervativní nebo operační léčbě pomocí zamykatelných dlah.Materiál a metoda: Vyhodnocení...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína

Kreditovaný kurz

 

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Autor kurzu: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze