Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

EPIGENETICKÉ ZMĚNY JAKO NOVÝ NÁSTROJ PRO PROGNOSTICKOU STRATIFIKACI PACIENTŮ S CHRONICKOU LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIÍ

Autoři: Poppová L., Plevová K., Š. Pospíšilová

Autoři - působiště: CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Článek: Transfuze Hematol. dnes,23, 2017, No. 4, p. 210-214.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 42x

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
uzamčeno uzamčeno

Epigenetic changes as a novel tool for prognostic stratifying chronic lymphocytic leukaemia

Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is a clonal B lymphocyte malignancy with a highly heterogeneous course. Some patients remain asymptomatic and do not require treatment for many years, while patients with aggressive forms of the disease require therapy soon after diagnosis. Recently, evidence has been growing about the important role of methylations in natural evolution as well as in the development of various diseases including cancer. Whole genome sequencing has revealed that in CLL, similarly to other malignancies, aberrant methylations arise in the early phases of the disease. CLL patients have diverse methylation profiles and the methylation status of certain loci correlates with disease aggressiveness. In this brief report, we focus on methylation changes and their role in CLL prognosis.

Key words:
chronic lymphocytic leukaemia – CLL – epigenetics – methylations – prognosis – differentiation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je klonální B lymfocytární malignita s velmi heterogenním průběhem. Někteří pacienti zůstávají asymptomatičtí řadu let a nevyžadují léčbu, oproti nim pacienti s agresivní formou nemoci podstupují léčbu brzy po diagnóze. V posledních letech je přikládán stále větší význam roli metylací nejen pro přirozený vývoj, ale také při vzniku a vývoji různých onemocnění včetně nádorových. Z výsledků celogenomových metylačních studií vyplývá, že u CLL, podobně jako u jiných malignit, vznikají aberantní změny v metylačním profilu v raných fázích nemoci. Metylační profily CLL pacientů se mezi sebou liší a metylační status některých míst je spojen s agresivnějším průběhem nemoci. V tomto přehledu se zaměřujeme na metylační změny a jejich roli v prognóze CLL.

Klíčová slova:
chronická lymfocytární leukemie – CLL – epigenetika – metylace – prognóza – diferenciace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií

Autor kurzu: 1Prof. Jindřich Špinar M.D., FESC, 2Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články