Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice

Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice

Centrální venózní katetry jsou u hematologických pacientů vyžadujících intenzivní léčbu nebo podávání parenterální chemoterapie často využívaným přístupem pro zajištění žilního vstupu. Přes četné...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2018

Pozdní reakce dárců na odběry krve – anonymní elektronický dotazníkový průzkum

Pozdní reakce dárců na odběry krve – anonymní elektronický dotazníkový průzkum

Úvod: Výskyt pozdních nežádoucích reakcí na odběry krve, které se objeví až po opuštění odběrového centra, je méně sledovaný na rozdíl od časných reakcí. V této studii byla zjišťována jejich...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2018

Dědičné trombocytopenie

Dědičné trombocytopenie

Dědičné trombocytopenie jsou vzácnou a heterogenní skupinou onemocnění. V posledních letech se díky rozvoji zejména molekulárně biologických metod značně zlepšily možnosti jejich správné diagnózy...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2018

Chronická benigní CD8+ lymfoproliferace u pacientky po terapii rituximabem

Chronická benigní CD8+ proliferace je vzácná afekce, jež může napodobovat řadu jiných onemocnění. Klinicky se manifestuje cytopeniemi nebo infiltrací lymfatických uzlin, jater, ledvin, střeva, či...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2018

Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami

Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami

Východiska: Přežití pacientů s hematologickými malignitami je stále lepší, avšak u mnohých pacientů v remisi přetrvává dlouhodobý pocit nevýkonnosti a „nemoci“, který pramení z dekondice. Cílem...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2018

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 1 / 2018)


Úvodník

5
 
Souhrnné a edukační práce

6
 
Karvunidis T., Lysák D., Matějovič M.
 
14
 
Pešová M., Staňo Kozubík K., Pál K., Šmída M., Baloun J., Radová L., Pospíšilová Š., Doubek M.
 
Původní práce

27
 
Kabut T., Weinbergerová B., Kocmanová I., Žák P., Zavřelová A., Kouba M., Drgoňa L., Navrátil M., Múdry P., Kýr M., Keslová P., Haber J., Mallátová N., Tanušková D., Novák J., Mayer J., Ráčil Z.
 
37
 
Janíková A., Hadrabová M., Hrnčiříková I., Stejskal P., Svobodová Z., Malá A., Dovrtělová L., Šťastná J., Kapounková K., Mayer J.
 
46
 
Papoušek P., Kráľovská Z., Suchý T., Procházková R.
 
Kazuistiky

53
 
Osovská M., Janíková A., Křen L., Marečková A.
 

Kreditovaný kurz

 

Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií

Autor kurzu: 1Prof. Jindřich Špinar M.D., FESC, 2Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články