Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Využití FDG-PET v diagnostice idiopatických střevních zánětů

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 29.9.2009

Využití FDG-PET v diagnostice idiopatických střevních zánětů

Pozitronová emisní tomografie (PET) patří k nejmodernějším diagnostickým zobrazovacím metodám. Za pomoci fluoro-2-deoxy-D-glukózy (FDG) je schopna detekovat a zobrazit oblasti s vysokým metabolickým obratem glukózy, jakými jsou například malignity nebo zánětlivá či infekční ložiska.

U pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD) nachází PET uplatnění při včasné diagnostice, zejména pak u dětí, které hůře tolerují invazivní vyšetření typu kolonoskopie. S výhodou ji lze využít také u pacientů s již potvrzenou diagnózou IBD v diferenciální diagnostice akutního relapsu a začátku jiného onemocnění s podobnými symptomy. Byla prokázána vynikající senzitivita vyšetření při detekci akutních zánětlivých změn na sliznici střeva, ale v některých případech bohužel také zároveň jeho nízká specificita.

Vyšetření pomocí PET se samo o sobě jeví jako postačující při hodnocení změn spojených s ulcerózní kolitidou. U pacientů s morbus Crohn však podstatně větší spektrum informací poskytne provedení PET v kombinaci s CT (PET/CT). Vzhledem k expoziční radiační zátěži při provádění PET/CT se však s konečnou platností jeví provádění PET v kombinaci s MR jako výhodnější.

Při indikování vyšetření je důležité zvážit náklady spojené s tímto vyšetřením. Ty lze významně zredukovat snížením množství použité FDG, limitováním vyšetření na potřebnou oblast břicha či pánve nebo také využitím 3D zobrazení ke zkrácení času vyšetření.

Dosud se žádná publikovaná studie nezabývala hodnocením využití PET v diferenciální diagnostice klasických zánětlivých striktur a fixních fibrotických striktur, které bývají spojovány s neadekvátní odezvou na terapii. Zásadním přínosem by byla možnost posoudit aktivitu onemocnění jak v době zahájení terapie, tak při hodnocení její adekvátnosti, což by výrazně usnadnilo rozhodování o nevyhnutelných a žádoucích změnách medikace. Zbývá ještě mnoho nezodpovězených otázek, nicméně PET se již nyní zdá být slibným prostředkem v neinvazivním hodnocení IBD.

(mik)

Zdroj:

  1. QJ NUCL MED MOL IMAGING 2009; 53: 64–71.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je pravda, nebo mýtus, že používání nesteroidních antirevmatik vede k exacerbaci nespecifických střevních zánětů?

Nesteroidní antirevmatika, ať už konvenční, nebo nové selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2, jsou stále nejčastěji používanými léčivy pro terapii nejrůznějších zánětlivých stavů. Stále trvá silné podezření o možné asociaci mezi užíváním NSAIDs a relapsem nespecifických střevních zánětů, zejména ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci.

Stav výživy a nutriční terapie u pacientů s nespecifickým střevním zánětem

Významnou roli v terapii pacientů s IBD sehrává nutriční terapie. Ta zahrnuje jak prevenci, tak i terapii malnutrice a deficitu mikronutrientů, prevenci osteoporózy a u dětí podporuje optimální růst a vývoj. S podváhou a specifickým nutričním deficitem se u pacientů s IBD setkáváme velice často. Navíc u signifikantního počtu dětí s nespecifickým střevním zánětem, zejména pak u dětí s Crohnovou nemocí, je přítomna také porucha růstu.

Náhodný maligní karcinoid u Crohnovy choroby – kazuistika

Souvislost mezi Crohnovou chorobou a adenokarcinomy tenkého i tlustého střeva je poměrně dobře známá. Zato o souvislosti mezi Crohnovou chorobou a maligním karcinoidem v ileu se toho zase tolik neví. Jeden takový případ popsali kanadští lékaři. Publikovali ho v odborném časopise Canadian journal of surgery.Všechny novinky