Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Riziko rezistence vůči klopidogrelu je vyšší u osob s metabolickým syndromem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 1.11.2015

Riziko rezistence vůči klopidogrelu je vyšší u osob s metabolickým syndromem

Přínos kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové byl u ischemické choroby srdeční (ICHS) již prokázán. Přesto u pacientů s ICHS, kteří trpí také metabolickým syndromem, přetrvává vyšší tendence k trombotickým komplikacím navzdory preventivní antiagregační léčbě. Jaké jsou možné metabolické rizikové faktory, jež ovlivňují účinnost klopidogrelu u pacientů s ICHS?

Do kohortové studie bylo zařazeno 336 pacientů s ICHS a indikovaným perkutánním intervenčním výkonem. 168 pacientů splňovalo parametry pro metabolický syndrom (MS) a 168 pacientů bylo bez MS. ICHS byla diagnostikována pomocí koronární angiografie a MS dle kritérií Adult Treatment Panel III. Všichni pacienti užívali duální antiagregační terapii kyselinou acetylsalicylovou v dávce 100 mg a klopidogrelem v dávce 75 mg denně po dobu delší než 1 měsíc. Před intervenčním výkonem byla podána bolusová dávka kyseliny acetylsalicylové 300 mg a klopidogrelu 600 mg. Po 24 hodinách od podání bolusu byla všem pacientům odebrána krev k provedení dvou testů: tromboelastografie (TEG) a agregace trombocytů (optická agregometrie – LTA). Rezistence trombocytů vůči klopidogrelu byla definována jako agregace trombocytů po indukci ADP měřená TEG, která dosahovala ≥ 50 %.

Inhibice agregace trombocytů měřená jak pomocí TEG, tak LTA byla signifikantně nižší u pacientů s MS. V multivariantní analýze byly statisticky významnými rizikovými faktory rezistence vůči klopidogrelu pokročilejší věk, obezita, zvýšená glykémie nalačno a hyperurikémie. U obézních pacientů se současným výskytem ICHS a diabetu se s vyšší pravděpodobností rozvinula rezistence vůči klopidogrelu ve srovnání s nemocnými bez diabetu a bez patologicky zvýšené váhy (75 vs. 43 %, p < 0,001).

Autoři ve své publikaci diskutují také možné příčiny zhoršené odpovědi na klopidogrel u pacientů s metabolickým syndromem, které jsou pravděpodobně multifaktoriální. U inzulinové rezistence dochází například k up-regulaci receptoru P2Y12, která vede ke zvýšené reaktivitě trombocytů a byla již asociována také s rezistencí ke klopidogrelu. Kyselina močová pak může přispívat k protrombotickému stavu možným narušením intimy arterií.

U pacientů s MS je důležité se zaměřit na sledování efektu antiagregační terapie. Při prokázané snížené odpovědi na klopidogrel by tito pacienti měli být léčeni jinou vyhovující terapií.

(eza)

Zdroj: Wu Z. K. et al. Clopidogrel resistance response in patients with coronary artery disease and metabolic syndrome: the role of hyperglycemia and obesity. J Geriatr Cardiol 2015 Jul; 12 (4): 378–382.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Pacienti se středně významnou renální insuficiencí mají vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či úmrtí spojeného s vaskulárním onemocněním. Některé studie ukazují na snížený efekt statinů u vysoce rizikových pacientů s těžkým renálním selháním a potřebou dialýzy.

Rosuvastatin snižuje CRP více než atorvastatin

Metaanalýza 13 randomizovaných studií ukázala, že rosuvastatin vede k většímu snížení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) než atorvastatin, a to v poměru dávek 1 : 1 i 1 : 2. Do této metaanalýzy, publikované v srpnu 2015 v časopisu Angiology, byly zařazeny všechny randomizované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na hladinu CRP vyhledané v databázích PubMed, Ovid a Elsevier k červnu 2014.

Atorvastatin může snížit kardiovaskulární riziko pacientů s revmatoidní artritidou

Podávání atorvastatinu zlepšuje lipidový profil pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Jak ukázala právě publikovaná studie u 488 japonských pacientů, lipidémii u těchto pacientů ovlivňuje i kontrola samotného revmatického onemocnění.Všechny novinky