Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Osvědčené látky v nové fixní kombinaci

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 1.11.2015

Osvědčené látky v nové fixní kombinaci

Nabídka fixních kombinací látek se v hypertenziologii stále rozšiřuje. Výhodou je především lepší komfort pro nemocného a s tím související podpoření compliance. Podávání inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) ramiprilu a dihydropyridinového blokátoru kalciového kanálu amlodipinu nemocným s různým nutričním stavem popsala práce uveřejněná loni v časopisu Pharmacological Reports.

Nadváha a obezita snižují efektivitu léčby vysokého krevního tlaku. U této skupiny pacientů je proto třeba využít každou možnost zlepšení výsledků terapie – už jen proto, že zvýšená tělesná hmotnost sama o sobě představuje významné kardiovaskulární riziko. Při léčbě obézních pacientů je tak potřeba častěji využít kombinaci více antihypertenziv, což ovšem pro nemocného může znamenat zátěž.

V hypertenziologii se v této souvislosti široce cituje metaanalýza publikovaná v časopisu The Lancet, kterou provedl Ajay K. Gupta. Porovnávala účinnost a compliance u volné a fixní kombinace antihypertenziv a zahrnovala patnáct studií. Fixní kombinace byla spojena se signifikantně vyšší compliance a pacienti, kteří ji užívali, měli lepší výsledky léčby a paradoxně i nižší výskyt nežádoucích účinků.

Studie publikované v časopisu Pharmacological Reports se zúčastnilo 24 240 nemocných, kteří byli v nedávné době převedeni na fixní kombinaci ramiprilu a amlodipinu se zachováním stejného dávkování, jaké měla jejich předchozí terapie. Ukázalo se, že efektivita medikace vzrostla během follow-up z 32,9 na 76,5 %. I když byly nadváha a obezita u pacientů spojeny s vyšším rizikem nedostatečného dosažení doporučených hodnot krevního tlaku, měla i tato skupina z fixní kombinace benefit. Přípravek byl také nadstandardně snášen: více než 95 % nemocných hodnotilo jeho tolerabilitu jako dobrou nebo velmi dobrou. Nežádoucí účinky se projevily jen u 0,35 % pacientů, a to nezávisle na nutričním stavu.

Vysoká míra spokojenosti s léčbou byla v dotaznících potvrzena u 57,0 % pacientů s normální váhou, 54,5 % nemocných s nadváhou a 50,6 % obézních účastníků. Ačkoliv byla ve skupině nemocných s nadváhou a obezitou míra spokojenosti i tolerance mírně horší, byla stále velmi uspokojivá. Incidence nežádoucích účinků a subjektivně vnímaný benefit se u fixní kombinace proti režimům s více tabletami mezi skupinami s různým nutričním stavem nelišily.

(ond)

Zdroj: Olszanecka-Glinianowicz M., Smertka M., Almgren-Rachtan A., Chudek J. Ramipril/amlodipine single pill – effectiveness, tolerance and patient satisfaction with antihypertensive therapy in relation to nutritional status. Pharmacol Rep 2014 Dec; 66 (6): 1043–1049; doi: 10.1016/j.pharep.2014.06.020.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Pacienti se středně významnou renální insuficiencí mají vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či úmrtí spojeného s vaskulárním onemocněním. Některé studie ukazují na snížený efekt statinů u vysoce rizikových pacientů s těžkým renálním selháním a potřebou dialýzy.

Rosuvastatin snižuje CRP více než atorvastatin

Metaanalýza 13 randomizovaných studií ukázala, že rosuvastatin vede k většímu snížení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) než atorvastatin, a to v poměru dávek 1 : 1 i 1 : 2. Do této metaanalýzy, publikované v srpnu 2015 v časopisu Angiology, byly zařazeny všechny randomizované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na hladinu CRP vyhledané v databázích PubMed, Ovid a Elsevier k červnu 2014.

Atorvastatin může snížit kardiovaskulární riziko pacientů s revmatoidní artritidou

Podávání atorvastatinu zlepšuje lipidový profil pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Jak ukázala právě publikovaná studie u 488 japonských pacientů, lipidémii u těchto pacientů ovlivňuje i kontrola samotného revmatického onemocnění.Všechny novinky