Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kombinace je odpovědí na těžko zvládnutelnou hypertenzi

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 1.11.2015

Kombinace je odpovědí na těžko zvládnutelnou hypertenzi

Vysoký krevní tlak je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. U většiny nemocných bohužel monoterapie na jeho kontrolu nestačí, a nemocní by proto měli dostávat kombinační léčbu. Ačkoliv je současné podávání více antihypertonik indikované u téměř 80 % pacientů, v reálu je využíváno jenom asi u poloviny z nich. V poslední době se těší zvýšené oblibě fixní kombinace léčiv, které nabízí současné užívání více účinných látek v jedné tabletě, například ramipril a amlodipin.

Patofyziologický podklad pro superioritu kombinační terapie je nasnadě. Různými léky se zasahuje na více úrovních patogeneze hypertenze, čímž se omezuje aktivace kontraregulačních mechanismů. Ještě nedávno byla dalším krokem při neúčinnosti terapie eskalace dávky nebo záměna užívaného léku. Paradigma léčby hypertenze se však za posledních několik let změnilo.

Velkou roli při tom hrála metaanalýza, kterou publikoval prof. David S. Wald v roce 2009 v American Journal of Medicine. Zahrnovala 42 randomizovaných studií s téměř 11 tisíci hypertoniky a mimo jiné z ní vyplývá, že přidání druhého antihypertenziva vede k až pětinásobně vyššímu účinku než maximalizace dávky prvního léku. Tento trend přitom platí napříč jednotlivými skupinami antihypertenziv. Podobně neefektivní jako eskalace dávky je také prostá záměna za lék z jiné skupiny. Podle současných doporučení by při výchozí hodnotě krevního tlaku > 160/100 mm Hg měla být léčba dvojkombinací již zahajována.

Kombinační léčbu amlodipinem a ramiprilem hodnotila také práce z roku 2008 uveřejněná v časopisu Clinical Therapy. Jednalo se o 18měsíční randomizovanou dvojitě zaslepenou prospektivní studii, která zahrnula 222 hypertoniků. Ti byli randomizováni buď ke kombinaci amlodipinu a ramiprilu, nebo pouze k amlodipinu. Obě látky byly zpočátku podávané v nízké dávce 2,5 mg, která byla individuálně titrovaná až na 10 mg.

Pokles systolického tlaku byl ve skupině s dvojkombinací signifikantně vyšší jak při měření v ordinaci lékaře, tak během celodenního monitorování. Významnější pokles diastolického tlaku byl u dvojkombinace zaznamenán pouze během celodenního monitorování. Oba režimy byly dobře tolerovány. Kombinace amlodipinu a ramiprilu se tak ukázala jako velmi účinná a bezpečná možnost v managementu zvýšeného krevního tlaku.

(ond)

Zdroj: Miranda R. D., Mion D. jr., Rocha J. C. et al. An 18-week, prospective, randomized, double-blind, multicenter study of amlodipine/ramipril combination versus amlodipinmonotherapy in the treatment of hypertension: the assessment of combination therapy of amlodipine/ramipril (ATAR) study. Clin Ther 2008 Sep; 30 (9): 1618–1628; doi: 10.1016/j.clinthera.2008.09.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Pacienti se středně významnou renální insuficiencí mají vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či úmrtí spojeného s vaskulárním onemocněním. Některé studie ukazují na snížený efekt statinů u vysoce rizikových pacientů s těžkým renálním selháním a potřebou dialýzy.

Rosuvastatin snižuje CRP více než atorvastatin

Metaanalýza 13 randomizovaných studií ukázala, že rosuvastatin vede k většímu snížení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) než atorvastatin, a to v poměru dávek 1 : 1 i 1 : 2. Do této metaanalýzy, publikované v srpnu 2015 v časopisu Angiology, byly zařazeny všechny randomizované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na hladinu CRP vyhledané v databázích PubMed, Ovid a Elsevier k červnu 2014.

Atorvastatin může snížit kardiovaskulární riziko pacientů s revmatoidní artritidou

Podávání atorvastatinu zlepšuje lipidový profil pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Jak ukázala právě publikovaná studie u 488 japonských pacientů, lipidémii u těchto pacientů ovlivňuje i kontrola samotného revmatického onemocnění.Všechny novinky