Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 7.12.2015

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.

Zahrnuta byla data získaná od 126 nemocných starších 70 let, kteří byli randomizováni buď k podání 20 mg rosuvastatinu 12 hodin před provedením PCI a následně druhé dávky ihned po výkonu, nebo pouze ke standardnímu postupu podle doporučení ACC/AHA UAP/NSTEMI 2007.

Po uplynutí 24 hodin od PCI začaly užívat rosuvastatin obě skupiny, a to v denní dávce 10 mg. Před provedením PCI a 24 hodin a 30 dní po výkonu byla stanovena řada laboratorních parametrů včetně C-reaktivního proteinu (hs-CRP), MB frakce kreatininkinázy (CK-MB), mozkového natriuretického peptidu (BNP), srdečního troponinu I (cTnI) nebo sLox-1 (soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1). Ejekční frakce levé komory (EF LK) byla hodnocena před výkonem a 30 dní po provedení PCI.

Hodnoty hs-CRP, CK-MB, cTnI a sLox-1 byly po provedení PCI zvýšené v obou skupinách, zvýšení však bylo signifikantně nižší u nemocných, jimž byl podán rosuvastatin již před výkonem, než u těch, kteří začali užívat statiny až den po výkonu. Pro hs-CRP a sLox-1 tento efekt přetrval i po uplynutí jednoho měsíce. Také hodnota EF LK byla 30 dní od provedení PCI v předléčené skupině výrazně vyšší.

Časné podání rosuvastatinu starším nemocným s NSTEACS, kteří podstupují elektivní PCI, tak může redukovat vzestup hodnot hs-CRP, CK-MB, sLox-1 a cTnI, snižovat poškození myokardu, tlumit zánětlivou reakci a zlepšovat funkci levé komory. Léčba je navíc bezpečná i pro starší nemocné.

(ond)

Zdroj: Jiao Y., Hu F., Zhang Z. et al. Efficacy and safety of loading-dose rosuvastatin therapy in elderly patients with acute coronary syndromes undergoing elective percutaneous coronary intervention. Clin Drug Investig 2015 Sep 19 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP.

Osvědčené látky v nové fixní kombinaci

Nabídka fixních kombinací látek se v hypertenziologii stále rozšiřuje. Výhodou je především lepší komfort pro nemocného a s tím související podpoření compliance. Podávání inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) ramiprilu a dihydropyridinového blokátoru kalciového kanálu amlodipinu nemocným s různým nutričním stavem popsala práce uveřejněná loni v časopisu Pharmacological Reports.

Kombinace je odpovědí na těžko zvládnutelnou hypertenzi

Vysoký krevní tlak je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. U většiny nemocných bohužel monoterapie na jeho kontrolu nestačí, a nemocní by proto měli dostávat kombinační léčbu. Ačkoliv je současné podávání více antihypertonik indikované u téměř 80 % pacientů, v reálu je využíváno jenom asi u poloviny z nich. V poslední době se těší zvýšené oblibě fixní kombinace léčiv, které nabízí současné užívání více účinných látek v jedné tabletě, například ramipril a amlodipin.Všechny novinky