Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdeční selhání: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ivabradin zlepšuje kvalitu života starších pacientů se srdečním selháním

Specializace: angiologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdeční selhání

Vydáno: 16.3.2018

Ivabradin zlepšuje kvalitu života starších pacientů se srdečním selháním

Výsledky britské prospektivní studie LIVE:LIFE ukazují zlepšení kvality života související se zdravím u starších pacientů se srdečním selháním při léčbě ivabradinem a dobrou snášenlivost tohoto léku bez ohledu na řadu průvodních chorob a polymedikaci pacientů.

Metodika studie

LIVE:LIFE byla multicentrická otevřená prospektivní observační kohortová studie, která hodnotila vliv ivabradinu na kvalitu života pacientů s chronickým srdečním selháním starších 70 let. Primárním sledovaným parametrem byla změna skóre dotazníku MLWHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire), který specificky hodnotí kvalitu života související se zdravím u nemocných se srdečním selháním, a to po 6 měsících léčby ivabradinem.

Sledovaná populace

Do studie bylo zahrnuto 240 po sobě následujících pacientů ze 44 center ve Spojeném království, kterým byl nasazen ivabradin ve schválené indikaci. Ze zařazených pacientů tvořily 41 % ženy, 28 % osob bylo starších 80 let, u 63 % bylo srdečního selhání ischemické etiologie, 52 % mělo třídu NYHA III, 57 % ejekční frakci levé komory < 35 % a u 59 % bylo srdeční selhání diagnostikováno před méně než 2 roky. Beta-blokátory užívalo 57 % zařazených jedinců. Pacienti měli také řadu komorbidit: 60 % hypertenzi, 44 % astma či CHOPN a 33 % diabetes mellitus. Průměrně užívali 9 léků denně.

Výsledky

Na kontrolní návštěvu po 6 měsících se dostavilo 187 pacientů. Z nich stále užívalo ivabradin 88 %. Vstupní hodnota srdeční frekvence (83/min) klesla během 6 měsíců léčby ivabradinem o 13/min. Skóre kvality života dle MLWHFQ se zlepšilo o 9 bodů (95% interval spolehlivosti [CI] 7–12; p < 0,0001). Kromě toho došlo u 30 % pacientů ke zlepšení parametru NYHA nejméně o 1 třídu. Ivabradin byl celkově dobře tolerován.

Závěr

Tato studie dokládá přínos léčby srdečního selhání ivabradinem u pacientů starších 70 let s řadou komorbidit a polymedikací, a to z hlediska kvality života související se zdravím.

(zza)

Zdroj: Zachariach D., Stevens D., Sidorowicz G. et al.; LIVE:LIFE study investigators. Quality of life improvement in older patients with heart failure initiated on ivabradine: results from the UK multi-centre LIVE:LIFE prospective cohort study. Int J Cardiol 2017 Dec 15; 249: 313–318, doi: 10.1016/j.ijcard.2017.08.001.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ivabradin upravuje zánětlivé markery u chronického srdečního selhání

Ivabradin, jestliže je správně indikován, snižuje morbiditu a mortalitu pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Za tímto jeho účinkem by se kromě ovlivnění srdeční frekvence mohl skrývat i příznivý vliv na systémový zánět.

Ivabradin snižuje riziko opakovaných hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání

Vlivu ivabradinu, látky způsobující čistě snížení srdeční frekvence, na množství hospitalizací pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním se věnovala studie SHIFT.

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Řada klinických studií potvrzuje, že ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, mj. zlepšuje klinické výsledky u srdečního selhání, průběh nemoci, vykazuje kardioprotektivní účinky a snižuje počet opakovaných hospitalizací. Všechny novinky