Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

Specializace: interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy

Vydáno: 7.10.2016

Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění globálně postihující 1 z 200−250 obyvatel. Způsobuje zvýšení plazmatické hladiny LDL cholesterolu, které stojí za velmi vysokým rizikem rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.

Genetické pozadí

Existuje heterozygotní (HeFH) a homozygotní (HoFH) forma. HeFH je nejčastější monogenní porucha vyskytující se u 1 z 200−250 obyvatel, což je 2× více, než se myslelo, s penetrancí > 90 %. Předpokládá se, že na celém světě žije celkově 34 milionů lidí s tímto onemocněním. HoFH je vzácná, její celosvětová prevalence se odhaduje na 1/160 000–300 000. Pokud však pacient s touto formou není léčen, může podlehnout infarktu myokardu již v dospívajícím věku.

Většina případů FH je způsobena mutací genu LDLR, kódujícího LDL receptor, což má za následek poruchu jeho syntézy, asemblace, transportu, recyklace a tvorby vezikul. Apolipoprotein B (ApoB) pomáhá LDL receptoru (LDLR) vázat LDL částici, mutace v genu pro ApoB tvoří přibližně 5 % případů FH. Méně než 1 % pak představuje aktivační (gain of function) mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), která degraduje receptor pro LDL. Velmi vzácná je recesivní forma FH způsobená mutací genu pro LDLR adaptorový protein LDLRAP1. Zbývajících 15 % případů je buď polygenních, nebo jsou důsledkem mutací jediného genu, jejichž prevalence zatím nebyla stanovena.

Diagnostika a screeningové programy

Identifikace FH je založena především na klinické diagnóze. Na FH poukazuje výskyt předčasné ischemické choroby srdeční v rodinné i osobní anamnéze, nález xantomů a arcus cornae a zvýšené plazmatické hladiny LDL cholesterolu. Diagnózu podpoří následné genetické vyšetření, potvrzující specifické mutace v těch případech, kde je to možné. Pro diagnostiku bylo vytvořeno několik skórovacích systémů, z nichž nejčastěji se používají kritéria Dutch Lipid Clinic Network (DLCN).

Screeningové programy se soustředí na včasnou detekci FH, čímž je možné předejít rozvoji klinických poruch. Kaskádový screening je v současné době jedna z nejefektivnějších metod screeningu, kdy jsou vyšetřováni příbuzní pacientů s FH. Alternativou je univerzální screening, ve kterém je populace testována systematicky. Tento postup zatím v případě FH zaveden nebyl, mohl by však být proveden měřením hladiny cholesterolu v plazmě či vyšetřením genotypu v dětství. Právě genotypizace může být účinnější v populaci s vyšší prevalencí specifických mutací (populace s přítomností „efektu zakladatele“). Reverzní kaskádový screening je kombinací univerzálního a kaskádového screeningu a zahrnuje prověřování celkového cholesterolu dětí ve věku 15 měsíců, kdy jsou očkovány.

Mezinárodní doporučené postupy podporují provádění cíleného screeningu zaměřeného na vyhledávání nových probandů ve specifických skupinách pacientů, kteří by mohli vykazovat vyšší výskyt FH, jako jsou například pacienti po akutním koronárním syndromu. Stále se také vedou diskuse o tom, zda se ve screeningu FH nezaměřit spíše na fenotypový než na genotypový profil jedinců.

Závěr

Včasná diagnóza FH může významně snížit morbiditu a mortalitu těchto pacientů. Metody testování zahrnují kaskádový screening, univerzální screening či reverzní kaskádový screening.

(ave)

Zdroj: Henderson R., O’Kane M., McGilligan V., Watterson S. The genetics and screening of familial hypercholesterolaemia. J Biomed Sci 2016 Apr 16; 23: 39, doi: 10.1186/s12929-016-0256-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Navzdory maximální tolerované dávce statinové terapie vyžaduje mnoho jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem další farmakoterapii redukující hladinu LDL cholesterolu (LDL-c). Souhrnná studie shromáždila výsledky 8 klinických studií fáze III, které se zabývaly bezpečností a účinností alirocumabu u pacientů s hypercholesterolémií.

Projekt MedPed

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí, přičemž významný podíl na kardiovaskulární mortalitě mají dědičné poruchy lipidového metabolismu (z nichž je nejčastější familiární hypercholesterolémie). U těchto onemocnění riziko předčasného úmrtí výrazně snižuje hypolipidemická léčba, nutná je ovšem včasná diagnostika a léčba.

Co dělat při intoleranci statinů?

Nejčastějším důvodem přerušení statinové léčby je myopatie, která se objevuje více u diabetiků a starších osob. Intolerance se projevuje bolestmi svalů, které vedou k omezení pohybové aktivity a následnému vysazení léků. Pacienti tak nemohou profitovat z hypolipidemické terapie a snížení kardiovaskulárních rizik.Všechny novinky