Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 4.9.2017

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Britská studie se zaměřila na efektivitu léčby příznaků alergické rýmy nosním sprejem s kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu u pacientů, u kterých dosavadní konvenční terapie selhávala.

Úvod

Alergická rýma je v rozvinutých zemích častým onemocněním. Nese s sebou diskomfort a omezení v běžném životě postiženého jedince. Může mít i negativní důsledky pro pracovní výkon či školní výsledky postižených. Nejčastějšími alergeny, identifikovanými na základě metaanalýzy studií z 15 rozvinutých zemí, jsou prachoví roztoči, travní pyly a kočky.

Alergická rinitida je také rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu. Studiemi bylo prokázáno, že zmírnění projevů alergické rýmy vede i ke zlepšení projevů koexistujícího astmatu.

Metaanalýza ukázala, že intranazální aplikace kortikosteroidů u pacientů s alergickou rýmou vede k lepším výsledkům při potlačování projevů alergie než orální antihistaminika. Zároveň studie ukazují, že užívání kombinovaných přípravků je pro pacienty pohodlnější a ve výsledku efektivnější v potlačení příznaků než nutnost užívání několika různých medikamentů.

Cíle a metodika studie

Hlavním účelem prezentované práce bylo zjistit účinnost kombinovaného přípravku − spreje s kombinací kortikosteroidu flutikason-propionátu a selektivního H1 antihistaminika azelastin-hydrochloridu − u pacientů, u nichž selhala předchozí terapie ordinovaná praktickým lékařem. Sekundárním cílem bylo stanovení finančních nákladů na onemocnění a vliv onemocnění na kvalitu života pacienta.

Do studie bylo zařazeno 53 pacientů, kteří byli odesláni ke specialistovi poté, co selhala léčba u praktického lékaře. Hodnocení probíhalo s pomocí dotazníku MSNOT-20, který je určený k hodnocení typu rinitidy, závažnosti jejích příznaků a jejího vlivu na život pacienta. Dále byly provedeny kožní prick testy a měřena maximální inspirační rychlost při dýchání nosem (peak flow). Výsledky léčby byly hodnoceny po 4 týdnech užívání kombinovaného preparátu.

Výsledky

U všech účastníků studie se po 4 týdnech léčby kombinovaným přípravkem s obsahem flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu projevilo významné zlepšení jejich potíží. V průměru došlo ke zlepšení skóre MSNOT-20 z počátečního 31,6 (SD = 10,69) na 11 (SD = 4,8). Nebyl shledán rozdíl mezi různými skupinami pacientů.

Z dotazníku dále vyplynulo, že 60 % pacientů za léčbu alergické rinitidy do té doby měsíčně platilo 5−20 £, a 9 % dokonce více než 20 £; nejvyšší částka, jakou pacient uvedl, pak byla 50 £ měsíčně za léčbu příznaků alergické rinitidy. 90 % účastníků studie rovněž uvedlo, že si v posledním roce museli vzít kvůli příznakům alergické rinitidy volno z práce nebo ze školy, a to v rozsahu 2−15 dní. Kromě omezení v běžném životě tedy alergická rýma mnohdy pro pacienty představovala také značné finanční výdaje.

Závěr

Kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu se ukázala být efektivní ve zmírnění příznaků alergické rýmy a zlepšení kvality života pacientů, u kterých selhala konvenční primární léčba. Významný je rovněž ekonomický aspekt terapie, který pacientům snižuje přímou i nepřímou ekonomickou zátěž. 

(norg)

Zdroj: Sami A. S., Ahmed N., Ahmed S. The effect of novel combination therapy with azelastine hydrochloride and fluticasone propionate in allergic rhinitis. Otolaryngol (Sunnyvale) 2016; 6 (4): 261, doi: 10.4172/2161-119X.1000261.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Algoritmus léčby alergické rinitidy ve Spojeném království

Příznaky alergické rinitidy (AR) významně snižují kvalitu života pacientů, proto je dosažení adekvátní kontroly symptomů klíčové pro úspěšné terapeutické zvládání AR. Nedávno bylo publikováno doporučení pro farmakologickou léčbu AR od britského panelu odborníků, jehož stručné shrnutí přináší následující článek.

Nasazení fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu v terapii celoroční alergické rýmy – kazuistika

U pacientky s celoroční alergickou rýmou, která přestala reagovat na běžnou antialergickou léčbu, přistoupil ošetřující lékař k terapii pomocí fixní kombinace topického kortikosteroidu flutikason-propionátu a topického antihistaminika azelastin-hydrochloridu. Účinek nosního spreje s protizánětlivým, protialergickým a antiedematózním účinkem popisuje následující kazuistika.

Inovace ve farmakoterapii chronické alergické rýmy

Léčba alergické rýmy zůstávala dlouho v podstatě neměnná, přestože u části pacientů nebyl její efekt dostatečný. Dnes máme těmto pacientům co nabídnout, v posledních letech se totiž do klinické praxe dostávají některé slibné novinky.Všechny novinky