Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Diagnostika a léčba sezónní alergie

Tématem vzdělávacího kurzu je onemocnění, které sice neohrožuje pacienta na životě, ale kvalitu života nemocných významným způsobem zhoršuje a pokud je špatně diagnostikováno a léčeno (nebo neléčeno vůbec), může způsobit vážné zdravotní komplikace, včetně rozvoje bronchiálního astmatu.

Autorem kurzu je náš přední renomovaný odborník, pocházející z pracoviště s dlouhodobou tradicí péče o alergiky dětského i dospělého věku. On sám opakovaně na toto téma přednáší na doškolovacích akcích pro lékaře i sestry (a také na osvětových seminářích pro laiky), publikuje články v odborné i populárně - naučné literatuře a tráví mnoho hodin týdně se svými pacienty v ordinacích.

V kurzu jsou zmíněny všechny důležité údaje o diagnostice, léčbě i prevenci nemoci, důraz je zcela správně kladen na někdy opomíjenou alergenovou imunoterapii. Uspořádání kapitol je logické a srozumitelné.

Rád přebírám garanci nad tímto kurzem.

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Autor kurzu: Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice v Olomouci 

Doc. Bystroň absolvoval Lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vědeckou kandidaturu (na téma Thymostimulin v klinické praxi) a habilitaci (na téma Bakteriální imunomodulátory a jejich použití v klinice) obhájil na Komenského univerzitě v Bratislavě.

Lékařskou praxi začal na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově, kde se začal rovněž specializovat v oboru alergologie a klinické imunologie. První atestaci složil v oboru pediatrie, nástavbovou atestaci v lékařské imunologii.

Od roku 1988 pracuje na Oddělení alergologie a klinické imunologie ve Fakultní nemocnici v Olomouci zprvu jako ordinář pro klinickou imunologii a od roku 2004 jako přednosta Oddělení alergologie a klinické imunologie do současnosti.

Pedagogicky se účastnil na výuce alergologie a klinické imunologie na Lékařské fakultě v Olomouci, následně v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání v Praze a v současnosti na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Je čestným členem České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie, je členem redakčních rad odborných časopisů Alergie (čs.) a Alergologia Polska (pl.).

Je autorem 5 monografií a více jak 250 publikací v odborném tuzemském a zahraničním tisku.

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Alergologie a klinická imunologie, 
Synlab Czech s.r.o.

Předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články